Grup de treball de negociació de les mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que penja de la Mesa General de Negociació de l’Empleat/da Públic/a (MEPAG).

A la darrera reunió del 25 d’octubre (llegiu el cataccrac d’octubre 2022) Funció Pública ja va manifestar quines mesures estava disposada a pactar ara. Aquest desembre Funció Pública va convocar una reunió tècnica del grup per anar tancant el contingut del possible acord, que encara no s’ha produït.

Les mesures susceptibles de pacte en breu són:

Ø Increment de l’edat del/de la menor de 12 a 14 anys per al gaudiment de les diferents mesures de cura de fill/a (la flexibilitat horària d’entrada recuperable i la reducció de jornada per cura).

Ø Acumulació de dos permisos per lactància (2 hores diàries) en el cas de famílies monoparentals.

Ø Declaració responsable per justificar les 15 hores per absència per motius de salut (sense IT).

En paral·lel Funció Pública ens trasllada la negociació de totes aquelles mesures que deriven de l’acord estatal per tractar en un grup de treball concret, tal com s’ha decidit a la MEPAG del passat 12 de desembre, que són, entre d’altres: la jornada ordinària setmanal de 35 hores, la reversió o derogació de les retallades de fa deu anys i la creació d’una borsa d’hores recuperables d’un 5% de la jornada anual per motius de conciliació.

Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic

Aquesta setmana s’ha reunit la Mesa Sectorial. Es va parlar dels torns de “vacances” durant aquests dies de Nadal. La part social qüestiona la rigidesa amb què funcionen alguns departaments. Es va parlar d’Interior, però no és un cas únic. Funció Pública considera que no es vulnera la normativa de jornada i horaris, ja que es tracta d’establir criteris de gaudiment, en pro de garantir la prestació de serveis, segons la potestat autoorganitzativa de cada secretaria general, etcètera. Sí, sí, ja ens sabem la lliçó, però la realitat és que en la majoria dels casos els serveis ja queden garantits sense topalls, que només fan que malhumorar el personal. I si no és així, aleshores organitzem la unitat (ui, no, que llavors se’ls gira feina als i les caps), enlloc d’anar amb imposicions d’entrada (molt més còmode per als i les caps… Caps de què?).

El personal que ho necessiti que demani les hores d’assumptes personals que necessiti, independentment d’instruccions. I si no va bé per necessitats del servei, els i les caps que es mullin i justifiquin per quina necessitat concreta del servei es deneguen aquelles hores, amb opció de presentar al·legacions per part de la persona interessada. Aquest ha de ser el circuit.

Sobre el complement de productivitat d’enguany, Funció Pública va informar de les dades següents:

▶️ 42.703 total persones avaluades

▶️ 90% assoliment màxim

▶️ 6,94% assoliment entre 16 i 17 punts

▶️ 0,71% NO assoliment (que representen 299 persones del total, de les quals 1/3 és d’Educació). La IAC-CATAC hem reclamat el desglossament per centres de treball d’aquesta xifra.