El passat dimecres, dia 17 de maig, es va reunir la Comissió de treball de Prevenció de Riscos Laborals del DA amb presència de l’administració i els sindicats amb representació al DA on es varen tractar els temes següents:

 

  1. Aplicació de la Instrucció 1/2023 al DA.

 L’Administració informa que, amb l’entrada en vigor de la instrucció, tornem a la normalitat d’abans de la pandèmia.

Com a mesura higiènica de caràcter general es mantindrà el gel hidroalcohòlic en els punts habilitats.

Els sindicats manifestem a l’Administració que l’entrada en vigor d’aquesta instrucció no és motiu per què no es pugui tenir en compte la jornada sencera de teletreball en les adaptacions de lloc de treball, si els metges de salut publica així ho recomanen.

 

  1. Bateries elèctriques de vehicles de mobilitat personal.

 Davant les queixes sobre la ubicació d’aquest tipus de vehicles, l’Administració elaborarà un protocol sobre la ubicació d’aquests tipus de vehicles, i la recàrrega de les seves bateries, per garantir la seguretat antiincendis dels edificis.

 

  1. Ocupació del Districte Administratiu.

 L’Administració informa que, en la actualitat, l’edifici disposa de 2.764 llocs de treball pels 3.247 treballadors/es adscrits al DA i que ja s’ha assolit l’ocupació màxima de l’edifici.  És per aquests motiu que ens informen que pròximament l’Agència Catalana de Residus es traslladarà a l’edifici Ponent (edifici d’oficines situat al costat del DA) i part dels SSTT d’Educació aniran a l’edifici de l’ATC, ja que la tendència de l’administració és anar reduint la despesa en el lloguer d’equipament d’altres edificis de la ciutat de Barcelona.

 

  1. Assignació places pàrquing al DA.

 La Gerent del DA ens va informar que les places de pàrquing assignades pel personal del DA son dels Alts Càrrecs o assimilats, els professionals que per algun motiu hagin de fer sortides amb vehicles oficials ( Inspectors…) i les secretaries dels alts càrrecs. Davant d’aquesta afirmació la IAC-CATAC mostrem la nostra sorpresa per estar inclòs aquest col·lectiu ja que considerem que s’ha de donar la màxima prioritat al personal amb mobilitat reduïda, amb lloc de treball adaptat i al personal que (per motius generalment d’horari) no disposi de transport públic per anar a la feina i/o tornar a casa.

 

  1. Pla de Desplaçament d’Empresa.

 Tot i que  encara l’administració està pendent de rebre l’informe final per part de l’empresa externa, que l’està redactant, la gerència es compromet a exposar-lo al més aviat possible en una reunió monogràfica que es realitzarà properament. Des de la IAC-CATAC demanem que això es faci ràpidament ja que tenim certes aportacions a fer en aquest àmbit de treball.

També es demana a l’Administració que es tingui en compte el nou horari intensiu de treball que entra en vigor des de l’1 de juny fins al 30 de setembre,  a l’hora de planificar l’horari de les llançadores.

 

  1. Condicions ambientals a l’edifici.

 Des de la part social  demanem a l’Administració que prengui les mesures adients per resoldre amb la màxima rapidesa i eficàcia els problemes que vagin sorgint aquest estiu amb la possible onada de calor que es preveu que es poguí produir i l’aplicació del decret d’estalvi energètic i la normativa de Prevenció de Riscos Laborals que regeix en el nostre àmbit professional i més en concret en el DA.

 

Us mantindrem  informats.

Veure en PDF: Cataccrac DA