GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ MEPAG

6 de març de 2024

 

Cataccrac Grup de Treball Estabilització 6 de març 2024

 

 

El 6 de març ens hem reunit amb Funció Pública en el marc del Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAG. Una reunió molt important donades les circumstàncies: la finalització dels processos d’estabilització i la sentència del TJUE sobre els indefinits no fixos. Tot seguit us fem el resum dels aspectes tractats:

 

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

 

S’han presentat les dades del concurs oposició d’estabilització, la dada més preocupant, és que 779 persones cessaran amb les preses de possessió del personal funcionari que finalitza el dia 18 de març de 2024. Aquestes es concentren en els cossos d’auxiliar administratiu i en els cossos especial A1 i A2, ja que són els cossos amb més places convocades. Caldrà esperar al 19 de març per comprovar quantes persones, efectivament, són desplaçades i quantes tornen a tenir assignada una plaça. En aquest sentit, Funció Pública, està publicant llocs a ATRI per a la cobertura.

 

Des de IAC-CATAC hem demanat que la recol·locació sigui efectiva per a tot el personal desplaçat i que no hi hagi personal que es quedi sense plaça, totes les que hi som, ens quedem.

 

COMPENSACIONS ECONÒMIQUES

 

IAC-CATAC hem demanat els criteris per percebre la compensació econòmica que estableix la Llei 20/21 per al personal cessat pels processos d’estabilització. En aquest sentit, Funció Pública ens ha facilitat els criteris que ha donat als departaments, que són els que fan el tràmit:

 

  • Estar en frau de temporalitat 3 anys des del cessament  (mateix cos, escala i especialitat amb interrupció menor de 3 mesos
  • Haver participat en els processos: en els 2 processos, llevat del cas que en algun dels processos no hi hagués convocatòria.
  • Participació activa: presentar-se el dia de l’examen.
  • Ser desplaçat com a conseqüència que el nou funcionari pren possessió.

 

Finalment, se’ns comunica que només 475 persones tenen dret a aquesta compensació després dels processos d’estabilització a Administració i Serveis, el concurs de mèrits i el concurs oposició. Les compensacions s’abonaran amb la nòmina de març.

 

IAC-CATAC no estem d’acord amb aquests criteris i amb la interpretació que ha fet la Generalitat de Catalunya de la Llei 20/21. Considerem que tota persona en situació de frau de llei n’hauria de tenir dret. Ara bé, cal que cada persona s’assessori per tenir la seguretat que el seu cas té viabilitat.

 

IAC-CATAC hem demanat que tot el personal que hi tingui dret el percebi. El camí que fixa el TJUE, i que IAC-CATAC hem estat reclamant des d’abans de la pandèmia, no és la compensació en sí, si no l’estabilitat del personal en abús de temporalitat i en frau de llei.

 

Per altra banda, IAC-CATAC seguim denunciant el fet que el personal funcionari interí no té dret a la indemnització per cessament com sí té el personal laboral i qualsevol persona treballadora quan l’acomiaden.

 

SENTÈNCIA TJUE

 

Tan bon punt va sortir la Sentència del TJUE, IAC-CATAC vam sol·licitar incloure aquest punt a l’ordre del dia del grup de treball. Com a punt important que destaquen és que és una sentència per al personal laboral indefinit no fix i que la qüestió prejudicial és anterior a la Llei 20/21. Funció Pública ja ha tramés la pregunta a l’Estat  Espanyol i aquest, enrocat, ha dit que la Llei 20/21 ja dona cobertura a les exigències del TJUE. Sobre el fet que la sentència diu que una de les mesures podria ser la fixesa diu que això és el legislador que hi ha de donar entrada, o no, i que ho deixa en mans de la jurisprudència. També han reiterat que la sentència no és d’aplicació directa, ja que és un mandat als tribunals. A més a  més, hi ha dues qüestions prejudicials més pendents de personal funcionari interí.

 

En tot cas, Funció Pública diu que s’ha de modificar la Llei per fer-ne una aplicació directa.

 

Des de IAC-CATAC exposem que els tribunals acabaran donant la fixesa a totes les persones que demandin, tenint en compte ja alguna sentència. És per això, que demanem i exigim que retornin a totes les persones cessades i acomiadades que estiguin en situació de frau de llei. IAC-CATAC volem que totes les persones en frau de llei, segueixin o no vinculats a la Generalitat de Catalunya puguin mantenir els seus llocs de feina i que puguin obtenir la fixesa, tal com marca el TJUE.

 

Aquesta fixesa, és la mateixa que IAC-CATAC ha estat demanant des del 2019 quan es van iniciar les mobilitzacions per la fixesa i que vam donar suport des del primer dia. Cal recordar que gràcies a aquestes mobilitzacions es va aconseguir el concurs de mèrits, com a primer pas. Però ara cal donar el segon pas, i estabilitzar a tothom que s’ha quedat pel camí.

 

Ara que han acabat els processos d’estabilització, convé recordar quin ha estat tot el camí recorregut:

 

El 5 de juliol de 2021, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF van arribar a un pacte per reduir la temporalitat de les administracions públiques que es va traduir en el RD 14/21, l’anomenat Icetazo. Què deia aquest pla de xoc? Bàsicament el que feia era una transposició inadequada de les sentències europees sobre l’estabilització i intentava complir el requeriment de la Unió Europea de reduir al 8% la temporalitat de les administracions públiques per tal de rebre els fons europeus.

 

Aquest acord, amb les rúbriques dels sindicats abans esmentats, tenia com a punts importants:

  • Modificar l’article 10 del TREBEP i limitar els interinatges a 3 anys màxim.
  • Convocar únicament concursos-oposicions per a l’estabilització (PESCO 2)
  • Compensació econòmica únicament en cas de no superar els processos selectius d’estabilització per raó de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats.

 

 

Pla de xoc

 

Durant la tardor del 2021, IAC-CATAC, vam mobilitzar-nos i pressionar perquè el RD 14/21 no s’aprovés. I es va aconseguir que al desembre del 2021 es modifiqués aquest reial decret i s’aprovés la Llei 20/21. Que introduïa la convocatòria del concurs de mèrits dins els processos d’estabilització. Tal com vam dir al Cataccrac de desembre de 2021 referent a la publicació de la Llei 20/21, des de IAC-CATAC remarquem que hem de tenir en compte que aquesta no és la llei que volíem quan demanàvem l’estabilització de totes les persones que estan en situació d’abús de temporalitat a les administracions públiques, encara que té millores en relació a l’Icetazo (RD 14/21), és per això que IAC-CATAC vam convocar dues vagues: 28 d’octubre i 30 de novembre. Aquestes vagues han estat un èxit de mobilització al carrer i demostren que amb la lluita s’aconsegueixen canvis.

Per això, un cop finalitzat els processos d’estabilització, dos anys després d’un camí dur, on IAC-CATAC hem negociat uns processos d’estabilització que també reconeguin els drets del personal funcionari de carrera:

 

  • Reubicació del personal afectat durant els processos d’estabilització.
  • Promoció Interna Especial paral·lela als processos d’estabilització.
  • Concurs de trasllats en dues fases.

IAC-CATAC creiem que l’estabilitat de la plantilla és el que permetrà aconseguir una millora en les condicions de treball: 35 hores, millores en jornada i horaris, en teletreball i unes retribucions dignes.

 

Les que hi som ens quedem, ahir, avui i demà.

 

OPOSICIONS ORDINÀRIES

 

També dues informacions importants sobre la convocatòria de les oposicions ordinàries de tècnic superior i d’administratiu (convocatòria 824):

            – Els exàmens dels dos cossos NO seran el mateix dia.

            – Les persones que s’han apuntat al torn lliure i volen i poden anar pel torn de promoció interna podran modificar la sol·licitud al finalitzar el termini d’inscripcions amb un tràmit concret que s’habilitarà per fer una modificació de la sol·licitud.

 

Aquests exàmens es realitzaran després de l’estiu.

 

Durant aquest any, també s’aniran convocant les oposicions d’altres cossos i categories.

 

PIE

 

Pel que fa a la promoció interna especial, IAC-CATAC podem informar que els cossos que tenen una reclassificació del lloc, auxiliar a administratiu i tècnic de gestió a tècnic superior, si estan en comissió de serveis podran triar on quedar-se, si la plaça no té reserva de lloc. Això vol dir que pots tornar a la definitiva o quedar-te on estàs en comissió, sempre i quan aquesta no estigui reservada. Això sí, quedaran amb adscripció provisional en el lloc que ocupen en comissió sense una plaça definitiva.

 

Els exàmens es realitzaran al maig del 2024.