El passat dimarts dijous 23/05 les OO.SS. vam reunir-nos amb la Directora General per fer-nos retorn de diversos temes que li vam plantejar a la  reunió del mes de març i sobretot per plantejar d’altres rellevants que han anat sorgint les darreres setmanes.

 

ESCRIT CONJUNT DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS. «DIGITOCRÀCIA»

Fa uns dies totes les OO.SS. del CAR vam trametre uns escrit conjunt (us l’adjuntem perquè en feu una ullada) a la Secretària General d’Interior mostrant la nostra disconformitat amb els «nomenaments digitals provisionals» que s’estaven duent a terme entre els sotsinspectors. Segons ens va explicar la DG en cap cas s’ha nomenat a ningú oficialment i únicament se’ls hi ha donat feina dins la estructura prevista perquè «alguna cosa han de fer» mentre no es facin els nomenaments oficials un cop fets els pertinents concursos per cobrir les places. El que li vam dir és que no entenem les presses per cobrir aquestes places de responsabilitat quan en molt poc temps es poden cobrir fent les coses ben fetes, i tampoc que se li hagi encarregar obligatòriament la realització d’aquestes tasques a qui hagi escollit estar a Torreferrussa donat que amb els mitjans actuals no és indispensable. Però sobretot li vam remarcar que no estem disposats a tolerar que qui exerceix unes funcions, perquè algú ho ha decidit de manera arbitrària, pugui gaudir de cap mena de privilegis/beneficis en futurs concursos. De fet li vam recordar que a la negociació de les bases de l’actual Concurs de Trasllats la majoria de OO.SS. vam esmenar el fet que els coordinadors dels diferents grups especials i de suport tinguessin punts per exercir aquests càrrecs atès que també havien estat «nometats a dit», doncs bé no se’ns va donar cap resposta a aquesta ni a cap altre esmena i van aprovar les bases amb aquest privilegi immerescut. Des de IAC-CATAC sempre vigilarem perquè aquests tipus de privilegis no es tornin a repetir.

 

NOTA INFORMATIVA COMANDAMENTS

La DG ens va comunicar que demà dilluns 27 de maig es publicarà nota informativa on informaran les accions que s’estan duent a terme des de la DGAR respecte a la creació i modificació de la RLT (relació de Llocs de Treball) dels diversos llocs de comandament del CAR.

En concret es detallarà quines han estat les persones (12 en total)que han estat seleccionades per ocupar provisionalment les places de la primera fase de modificacions de la RLT. Actualment s’estan redactant els diferents encàrrecs de funcions pamb efecte a 1 de juny. Així mateix la instrucció detallarà la planificació prevista pels propers mesos per la resta de llocs de comandament.

 

 

 PLA DE BASES

També està previst que demà 27 de maig es publiqui una nota informativa en que s’explicarà la situació i les gestions que s’han estat duent a terme amb les diferents bases comarcals.

El Projecte de Bases encara no està enllestit i la Directora General ens assegura que un cop estigui ens el facilitaran perquè fem aportacions. La petició que fem de fa temps a les reunions del Comitè de Salut perquè hi hagi una zona a les bases per netejar els vehicles (per higiene bàsica, evitar zoonosi…) sembla que es farà realitat a les noves bases projectades, i també disposaran de rentadora i assecadora com portem anys reclamant.

El que és evident és que el Pla de Bases va per llarg perquè no es disposa dels diners necessaris i mentre no hi hagi una voluntat política ferma serà un tema que s’eternitzarà… cada base té un pressupost de 2,175 milions i a dia d’avui la previsió és que es pot fer una única base per any!, les primeres seran Igualada al 2025 i Balaguer al 2026 (es triga aprox. 12 mesos en tenir una base nova, la instal·lació serà per mòduls).

Tot i el dèficits en molts aspectes de moltes de les bases actuals la DGAR no està disposada a fer inversions elevades per acondicionar-les argumentant que no té sentit si està previst tenir una de nova… s’anirà cas per cas fent les adaptacions més urgents.

 

GUIA I INSTRUCCIÓ FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

A principis de setmana es va publicar una «Guia per a les persones aspirants durant el període de pràctiques» en la qual s’especifica tot un seguit de requisits que han de complir els companys/es funcionaris en pràctiques que en uns dies treballaran amb nosaltres. Doncs bé, des de IAC-CATAC ja fa temps que ens va arribar la intenció de la DGAR de fiscalitzar d’aquesta manera les pràctiques i estem en absolut descord amb aquesta ocurrència.

La feina de l’agent rural no es pot assimilar a la d’una feina en la que s’hagi de realitzar una producció sinó que depèn del que trobem a camp, de les trucades, de les peticions de diferents serveis de la Gene… No som una cadena de muntatge i per tant no se’ns pot exigir com a tal!, a més trobem que valorar les pràctiques segons les actuacions, fitxes, actes etc que es fan genera un greuge comparatiu evident depenent de en quina comarca es treballi atès que cada comarca és diferent, i en algunes serà molt més complicat arribar als mínims que es demanen. Però el que ens resulta més incomprensible és que es demani un mínim de denúncies i comisos!!. Això es clarament una manera d’incentivar als companys/es a denunciar i èticament trobem que no es pot permetre. Les denúncies són una eina que s’ha d’utilitzar quan sigui necessari però no es un fi en si mateix i no es pot premiar ni valorar com pretenen. A més tots sabem quina és la situació de dèficit de plantilla a les comarques i el fet que els nous companys i companyes tingui aquesta nova «espasa de Damocles» al damunt i tinguin que treballar sempre amb els veterans sens dubte crearà conflictes del tot innecessaris.

Lamentablement això no és tot, la Directora General ens va comunicar que també estava previst publicar una instrucció dels funcionaris en pràctiques on s’especificaran quines seran les seves condicions laborals, i pel que sembla la idea és que no gaudiran de tots els drets recollits a l’Acord de Condicions!. L’any passat ja vam denunciar això mateix perquè ho van patir els companys de la darrera promoció : no van tenir compensació horària, dret a festa local etc. Ho vam tractar en a diferents reunions i semblava que ja havia quedat clar que els funcionaris en pràctiques són funcionaris amb totes les lletres i com a tals els hi es d’aplicació l’Acord de Condicions Laborals sense cap mena de retallada. Doncs sembla que tornem al punt de partida…

Tot això li vam expressar a la DG i va prendre nota però no sabem quina serà la decisió que es prendrà. De totes maneres la intenció d’IAC-CATAC era portar-ho a la Mesa Sectorial però finalment Funció Pública ens convocarà a banda per parlar-ne.

 

BREUS

– CONVOCATÒRIA D’AGENTS: La propera convocatòria d’agents que es publicarà al desembre inclourà les 22 places de les jubilacions d’enguany, així la convocatòria serà de 127 places (105+22)

– CONVOCATÒRIA D’AGENTS MAJORS: La Directora General ens va comunicar que la intenció de la DGAR és que la convocatòria d’Agents Majors sigui durant el 2024.

-BOSSA D’HORES: Li preguntem a la DG per la proposta de la bossa d’hores que li vam plantejar a la reunió del mes de març. Ens diu que ho estan estudiant però que ho veuen complicat d’implementar. Li expliquem que no és pas complicat i és la millor manera de planificar la voluntarietat de la plantilla en cas d’episodis d’alt risc d’incendi. Si es disposa d’una bossa d’hores per agent i cada agent comunica amb antelació quins dies de descans podria estar disposat a treballar es molt més efectiu que el sistema actual de buscar voluntaris a darrera hora.

-HORES EXTRES: Estan realitzant un informe del cost econòmic d’aplicar l’import de l’hora extra que vam plantejar els sindicats (25€/30€). Posteriorment hauria de passar el filtre de gestió econòmica i després que Funció Pública doni l’autorització per negociar amb els els sindicats. Portem més d’un any exigint aquesta actualització però hi ha hagut molt poca predisposició fins ara i sembla que encara va per llarg. També respecte a les hores extres vam tornar a demanar per enèsima que tothom pugui escollir cobrar o recuperar qualsevol hora extra, no com fins ara que només es poden cobrar les relacionades amb incendis o únicament alguns membres de GS/GE si així ho decideix l’Inspector en Cap…

-CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA DE TORREFERRUSSA: Està previst que el CRFS abandoni les instal·lacions actuals l’any vinent. La nova localització sembla que serà al TM de San Cugat.