Us informem de la reunió del Comitè de Salut Laboral que es va dur a terme el passat dia 27 de setembre. Recordeu que  podeu trobar tota la informació de prevenció de riscos laborals a la web del CAR, que està actualitzada i pot ajudar a resoldre dubtes.

VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA SALUT LABORAL

El servei de prevenció de riscos laborals ens informa que durant els dos primers trimestres s’han produït 12 accidents i 10 incidents. El SPRL recomana que es trametin tots els comunicats per tal de poder fer una bona prevenció a la feina.

Aquest any ha augmentat el nombre total de revisions mèdiques, un total de 209. Encara en manquen 29 per concertar.

S’informa que als nous cursos que es faran als aspirants al CAR ja tindran formació en Prevenció de Riscos Laborals. Des de CATAC es troba molt encertat.

Pel que fa a l’Àrea Bàsica de l’Anoia, es demanarà pressupost per analitzar si la pols que entra a les oficines conté fibres d’amiant. De totes maneres el SPRL presentarà la proposta de netejar i sellar el sostre dels mòduls per  a que la pols no entri a les oficines. Una petició feta per CATAC i pels propis Agents de la Comarca. CATAC torna a recordar que la bomba de calor no funciona correctament. Es revisarà.

Pel que fa a suport psicològic, tenim 10 casos individuals en seguiment i 5 casos oberts pel tema del clima laboral amb un col·lectiu. En el cas de la Cerdanya es començaran les sessions individuals. És una bona noticia ja que es una demanda dels propis agents i de CATAC.

  ALTRES

  • CATAC demana sobre la possibilitat de que a la pròxima campanya d’estiu es disposi de pantalla protectora al casc d’incendis pels agents que portin ulleres, un tema que ja havia sigut tractat amb anterioritat. La DG ho està valorant i es creu que serà possible per l’any vinent.
  • CATAC insisteix amb el tema de l’EPI referent a les ulleres de sol. Cal trobar una solució pels agents que porten ulleres graduades. Una possibilitat seria que les noves ulleres de sol podessin incorporar un clip graduable interior. Aquest tema ja s’ha tractat reiteradament en altres comitès. Un cop més queda pendent de valoració.

CATAC demana l’estat del Pla de Bases. Es respon que avança, es a dir segueix el seu curs però lentament.