REUNIÓ AMB LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DEL PAS

El 21 de setembre de 2023 companyes i companys de IAC-CATAC vam tenir una reunió amb la subdirectora general del PAS i prevenció de riscos laborals. En aquesta reunió es van tractar diversos temes i aquestes son les respostes que ens va traslladar el Departament:

OBRES a Via Augusta

Les obres que van començar amb l’inici de l’estiu estan a punt de concloure (primera setmana d’octubre) i tot ha anat bé amb cura i sense cap entrebanc ni incident. A partir de la finalització de les mateixes començarà un repàs de tot el cablejat de les taules, ocultant-lo en la mesura que sigui possible, per evitar accidents.

OFERTA EXTRAORDINÀRIA a l’ATRI

Durant els mesos de maig i juny es van fer dues ofertes a l’ATRI per poder cobrir prop de 400 places d’auxiliar administratiu que van aflorar amb la conversió en jornades senceres totes les mitges. Inicialment van ser 360 places al maig i, com a conseqüència d’aquestes, un centenar menys al juny; finalment al juliol es va fer un ajustament de 111 places restants i a excepció d’algun cas aïllat s’han cobert totes les places a 1 de setembre.

Aquest procés ha estat tot coordinat a traves d’ATRI i la Borsa BICE. En aquest sentit, hem fet saber el malestar que la gent ha sentit per (al nostre entendre) anòmal funcionament d’aquesta borsa de treball.

Teòricament, segons el Departament d’Educació, la borsa va entra en funcionament al mes d’octubre de 2020 i s’hi pot accedir en aquest enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/borses-treball/personal-interi/

Les mancances que hem traslladat d’aquesta borsa han estat les següents:

  • No s’ha publicitat com cal.
  • Ningú no te accés al lloc que ocupa en borsa (tot i que han intentat rebatre’ns aquesta opció no ha quedat clar que no sigui així).
  • Mai no s’ha fet una convocatòria per omplir el bloc 3, tal com marca el redactat de les normes de l’esmentada borsa.
  • Tot i que el redactat deixa prou clar la confecció d’una comissió de seguiment que ha de reunir-se cada sis mesos, aquesta mai no s’ha reunit ni tan sols la primera vegada per constituir-la tot i tenir els representants designats.
  • La foscor de tot plegat en aquesta borsa és inadmissible en un departament com és el d’Educació.

PERSONAL DIL als centres educatius

Tot i que hem sigut curosos, sensibles i empàtics en aquesta qüestió i hem traslladat la nostra preocupació, el Departament (sense un estudi previ, sinó que el van fer a posteriori), donada la singular realitat dels centres educatius, va tirar per la via directa i va fer aquesta inclusió dotant amb un “reforç” als centres on s’incloïa aquest personal.

IAC-CATAC estem i estarem sempre a favor de la inclusió i amb el màxim respecte a la diversitat, però les “coses ben fetes només cal fer-les una vegada”. Les improvisacions s’han de repetir molt sovint perquè surtin bé.

IAC-CATAC demanem que “els reforços” no siguin temporals sinó estructurals i formats com cal.

ESCOLES INSTITUT

IAC-CATAC torna a insistir en la peculiar situació que s’està produint als nous centres escola institut on amb massa freqüència hi ha personal PAS, inclús del mateix grup, amb les mateixes tasques, mateixa feina, però NO la mateixa remuneració arribant a diferències de sou del 25% segons sigui treballador/a de la Generalitat o de l’administració local, fet que genera malestar a més d’un greuge comparatiu entre el personal subaltern.

També els hi hem fet recordatori que als centres de primària massa sovint es carrega al personal auxiliar administratiu amb les tasques del subaltern absent per les particulars condicions de les administracions locals amb el personal subaltern que ha de portar a terme altres tasques. No podem acceptar la resposta del Departament que: “no poden controlar al personal de les administracions locals”. El que sí que ha de comunicar el Departament d’Educació és que el nostre personal no pot ser carregat amb aquest excés de feina que no els hi pertoca.

Veure en PDF: Cataccrac Educació Reunió Subdirecció