Posem-nos en situació:

Ahir dijous 13 de juliol de manera casual ens vam assabentar que a l’edifici de serveis centrals d’Educació, a Via Augusta, es veurà afectat per obres tot l’estiu. Davant la possibilitat de la certesa d’aquest “rumor”, la IAC-CATAC ens vam personar al servei de prevenció de riscos per tal de fer la confirmació d’aquesta qüestió i en cas de ser cert fer una queixa formal.

La confirmació d’aquestes actuacions les acabem de rebre avui divendres 14 de juliol en una convocatòria urgent i online a la que només ha assistit IAC-CATAC.

Bé, la cadena descrita ha estat aquesta: Sospita, pregunta, confirmació i posterior explicació tot a corre-cuita.

Tan divertit com llegir els tebeos de Pepe Gotera i Otilio, amb l’excepció que aquells estaven fets per riure i aquests són “de riure“. Perquè és clar que una actuació com aquesta no s’improvisa sinó que fa setmanes, potser mesos, de programació i coordinació per dur-les a terme. És aquí on surt el malestar generat per que denota la importància i consideració que algunes persones des de d’alt tenen del nostre col·lectiu.

Dit això, i ara centrant-nos en la seriositat del tema, passem a descriure el resum de l’actuació prevista. El pla general és acabar amb la planificació que va començar a la primera fase al 2021 amb la reorganització de tots els espais de l’edifici.

A les tres setmanes que resten del mes de juliol està prevista la reestructuració de les sales de reunions, cabines, taquilles, sales de reprografies i sales d’office; amb insonorització, mampares acústiques, electricitat i pintura. Tot això a les plantes 4a i 5a. Fet que comportarà l’autorització de teletreball els 5 dies setmanals al personal d’aquestes plantes i en cas de necessitat de presencialitat (reunions o similars) es farà una reubicació en un altra planta.

Al mes d’agost, tenint en compte que l’edifici queda pràcticament buit, esperen les mateixes actuacions a les plantes 2a i 3a.

Finalment al mes de setembre intervindran a la planta 1ª autoritzant novament els 5 dies de teletreball al personal d’aquesta planta i, en cas de demanar-ho, reubicació en altres plantes, igual que les anteriors.

Al mateix temps, s’ha habilitat l’espai de biblioteca per facilitar les reubicacions necessàries. Es prendran mesures per evitar olors, fums i contaminacions degut a les obres. Una vegada acabades les obres es farà una actuació durant el mes d’octubre per solucionar el problema del cablejat a causa de la reestructuració.
A IAC-CATAC, i com no podia ser d’un altra forma, farem un seguiment proper de totes aquestes obres i de l’afectació real que tinguin sobre el personal, vetllant perquè les condicions de tots i totes sigui l’adequada.

Veure en PDF: Cataccrac Educació Juliol