MESA SECTORIAL

MAIG 2024

 

Cataccrac Sectorial Maig 24

 

El 27 de maig s’ha realitzat la Mesa Sectorial i per començar Funció Pública ens ha presentat les dades de l’estabilització. En total, després dels dos processos, concurs de mèrits i concurs oposició, han estabilitzat 12.200 interines que es trobaven en frau de llei, i que gràcies, a les convocatòries de vaga del 2021 de IAC-CATAC i a les propostes a la MEPAG es va assolir el màxim objectiu de “les que hi som, ens quedem”. Però no són suficients, encara queda molta lluita per fer per seguir estabilitzant el personal en abús de temporalitat, s’ha fet una primera part, en queden moltes més.

 

L’administració ens ha presentat unes dades que IAC-CATAC hem demanat desglossades, ja que segons FP la temporalitat està per sota del 8%, però si es mira el banc de dades d’ocupació pública, hi ha alguna cosa que no quadra.

 

 

Les dades, a 7 de maig de 2024 mostren com encara hi ha més de 12.500 interines al nostre sector, que representen gairebé un 30% de personal temporal a l’administració i serveis. Quan tinguem les dades en farem un anàlisi més profund. Cal destacar també, que l’agrupació de subalterns té encara un terç en temporalitat i IAC-CATAC seguim demanant que es convoqui l’oposició i que tingui les mateixes característiques que el concurs oposició d’estabilització ja que no hi va haver per a subalterns.

 

Una dada molt preocupant és que 384 no han estabilitzat i la Generalitat ha pagat una indemnització de 3.550.000€. Aquest import és exageradament alt i no s’hauria hagut d’abonar si el Govern de la Generalitat no hagués esperat anys i anys per fer els processos quan toquen i hagués complert l’article 70 del TREBEP.

En tot cas, a banda de la lluita que queda pel personal en frau de llei, també cal tenir en compte, que ara que el gruix del personal de la Generalitat ja és estabilitzat cal obrir les demandes i demanar que, a banda que les que hi som, ens quedem, ens quedem en unes condicions òptimes. Des de la IAC-CATAC insistim en les demandes, que no han cessat mai: 35 hores setmanals, recuperació de totes les retallades (FAS, dies d’AP…), augment de les retribucions, carrera professional, major flexibilitat horària, més teletreball i cotreball. Ara, més fortes que mai, hem de lluitar-ho totes de valent, per millorar i avançar en uns serveis públics dignes i de qualitat.

 

Tot seguit, un resum, també, dels aspectes més destacats de la Mesa Sectorial de maig:

 

Conclusions del Grup de Treball d’Informadors/es Turístics

 

El grup de treball ha estat treballant durant cinc sessions per mirar d’adaptar la jornada laboral del col·lectiu al Decret 56/2012 de jornada i horaris. Després de totes aquestes reunions no s’ha arribat a cap acord amb l’Administració, fet que fa que aplicarà, unilateralment, les noves condicions laborals a partir de l’1 de setembre, jornades laborals de dilluns a diumenge per al personal d’informadores turístiques. Des de IAC-CATAC creiem que l’aplicació, per part de Funció Pública, de mesures unilaterals i no poder arribar a acords no és una bona manera de portar l’administració.

 

Compensació de festius

 

Aquest any 2024, segons els calendari laboral hi ha 15 festius en total. Ara bé, dos d’aquests cauen en dissabte i per tant, Funció Pública ha de dictar una instrucció sobre la compensació horària segons l’article 14.2 del Decret de jornada i horaris. Aquesta instrucció, està esperant la formalització del nou govern per veure la llum, i per tant, hi ha moltes opcions que haurem d’esperar fins al tercer o quart trimestre per veure-la publicada. La Mesa acordem que del festiu que s’ha de recuperar no depengui de la borsa d’hores del personal i que es compensi amb un dels dissabtes. Aquesta instrucció es tractarà en un grup de treball al respecte properament.

 

Provisionalitat en l’ocupació en llocs singulars i de comandament

 

Des de IAC-CATAC hem portat a la Mesa Sectorial la sol·licitud que la provisionalitat en l’ocupació de llocs singulars i de comandament sigui la màxima establerta per llei. I que hi hagi les garanties que aquests llocs de treball tindran la plaça definitiva en 6 mesos i dos anys com s’estableix. Hem demanat que les comissions de serveis i els encàrrecs de funcions es cobreixin definitivament al més aviat possible, per tal que els concursos de trasllats pròxims i els que vindran, tinguin totes les garanties i oportunitats per al personal de la Generalitat. Funció Pública hi està d’acord, però que depèn dels departaments i li consta que estan fent un gran esforç. En definitiva, esperem veure els resultats properament perquè tothom tingui les mateixes oportunitats.

 

Torn obert

 

IAC-CATAC hem demanat quan estaran les plantilles de correcció i les dades de participació de la Promoció Interna Especial del passat 25 de maig. Funció Pública es ha dit que encara ho estan recopilant i que ens donaran aquesta informació properament. En el moment de la confecció d’aquest full informatiu encara no disposem d’aquestes dades. Us n’informarem tan bon punt les tinguem disponibles.

 

També, IAC-CATAC hem preguntat per la convocatòria de gestió que s’ha de repetir per sentència. La resposta d’FP és que aviat es convocarà el grup de treball de selecció i s’informarà i actualitzarà tot el que estigui en marxa, inclòs això.