COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

IAC-CATAC planteja la queixa en primer lloc del temps de valoració. S’hauria d’haver considerat tot l’any 2022. El temps avaluat és del 8 de febrer (data de l’Acord de Govern que l’estableix) al 31 d’octubre (per tal que pugui entrar a la nòmina de desembre 2022), i ha de comptabilitzar 6 mesos de treball mínims en aquest període, totalment insuficient i deixa fora personal. Per altra banda, tenir en compte que el 50% d’aportació del 2021 és una quantia que suma al 2022, però no hi ha avaluació del 2021.

La nostra segona reclamació és en el sistema d’avaluació. IAC-CATAC NO vam signar aquest complement perquè a l’Administració Pública no produïm, sinó que fem un servei a la ciutadania que no és quantificable. Funció Pública al·lega que es valoren competències i no objectius. Malauradament, IAC-CATAC hem constatat que la valoració ha estat un sistema pervers, sobretot amb el personal PAS de centres educatius. En alguns casos la puntuació ha estat tant baixa, que el que fa és denigrar a la persona treballadora i en realitat s’ha utilitzat aquest complement com a mesura coercitiva i punitiva. Denunciem que moltes valoracions s’han fet a la baixa, sense justificació, sense cap avís previ del mal funcionament i amb manca d’argumentacions. Per això, IAC-CATAC creu que una mala valoració a una persona subordinada, és directament una mala valoració a la persona superior jeràrquica, ja que és aquesta la responsable. També ens hem trobat que s’ha puntuat a la baixa moltes persones per no assumir tasques que no pertocaven a la seva categoria. Tanmateix hem constatat que hi ha superiors jeràrquics que es van negar a fer les avaluacions tot i que tenien l’obligació de realitzar-les.

Finalment ens preguntem si les al·legacions davant els serveis territorials tindran cap recorregut al posar en dubte les valoracions dels caps. Per tot plegat creiem que és humiliant per al personal PAS.

IAC-CATAC demanem les dades sobre el complement de productivitat, i farem un seguiment detallat per poder revertir la situació l’any vinent. Funció Pública al·lega que hi ha hagut formació en relació a l’aplicació d’aquest complement i també hem demanat dades.

 

COMPENSACIÓ DELS FESTIUS 24 I 31 DE DESEMBRE

Aquesta compensació ha de ser igual per a totes les persones, portin el temps que portin a l’Administració. S’ha d’aplicar el mateix criteri que un dia laborable, i ha de tenir la compensació del 100% d’un dia laborable. Les 14 hores han de ser per a tot el personal igual, no en proporció al temps treballat. No estem d’acord amb el criteri de Funció Pública que diu que al tractar-se d’assumptes personals s’aplica al criteri de la proporcionalitat com a la resta de dies d’assumptes personals. A més a més, la mateixa Administració va dir que constarien les 14 hores d’AP, en cap moment vàrem entendre que hi hauria un criteri de proporcionalitat. Davant la negativa de FP per revertir la situació ens plantejarem arribar fins a on faci falta contra d’aquesta retallada de drets dels treballadors i les treballadores.

TORN OBERT DE PARAULES

En el torn obert de paraules IAC-CATAC hem denunciat la manca de transparència en les places ofertes a la convocatòria 242. És inadmissible que places escollides en unes condicions canviïn posteriorment de naturalesa, de Direcció General, de condicions i d’ubicació. Si bé és cert que les places ofertes no podien complir les condicions fixades per la Llei 20/21 que determinava una sèrie de condicions de places -disposició addicional sisena i vuitena- no pot ser que de les que han sortit a la convocatòria de superior canviïn de la nit al dia, una vegada triades per les persones opositores.

Pel que fa a les dates de publicació al DOGC i del concurs de mèrits, la resposta ha estat que el mes de novembre s’ha de resoldre tot. Cada cop queda menys per acabar el mes. Esperem que a mitjans d’aquesta setmana es publiqui la 242, tal com apareix a la intranet de diversos departaments, previsiblement, dimecres 23 de novembre. El concurs de mèrits aniria després. També hem preguntat sobre si es faran comissions de serveis al personal aprovat, i FP ens ha contestat que estan analitzant la situació, i que es faran si són de caràcter indispensable i imprescindible per al bon funcionament.

Un altre punt de l’ordre del dia, que IAC-CATAC ja vam portar com a punt de l’ordre del dia al mes d’octubre és la compensació dels dissabtes 24 i 31 de desembre de 2022 per al col·lectiu de veterinaris d’escorxador del Grup 2.

 

DESCARREGAR PDF