El 17 d’abril ens hem reunit amb Funció Pública en el marc de la Mesa Sectorial i, posteriorment, hem tingut una sessió informativa sobre el procés d’estabilització que manca, el concurs oposició.

MESA SECTORIAL

El primer que s’ha tractat és la flexibilitat horària recuperable, s’ha proposat que la recuperació de permisos i de la jornada setmanal es pugui realitzar amb teletreball. Des de IAC-CATAC considerem que la jornada de teletreball ha de tenir el tractament com una jornada ordinària en el marc del Decret 56/12 de jornada i horaris. Ha d’existir la possibilitat de recuperació de temps en la jornada de teletreball per a una major conciliació familiar, si més no, demanem que s’equiparin les jornades de teletreball i presencial (de fins a 9 hores i 30 minuts). Funció Pública ens respon que ara mateix el decret de teletreball no contempla aquesta possibilitat perquè limita la jornada a 7.30h diàries i la impossibilitat de combinar teletreball i presencial en la mateixa jornada. Amb aquest supòsit queda clar que el decret de teletreball queda obsolet i no atén el seu esperit d’un millor funcionament per a l’Administració i el seu personal. Tal com dèiem al 2020, el decret 77/20 de teletreball era completament insuficient i ineficient. En aquest sentit, Funció Pública ens ha comunicat que estan treballant en un nou decret de teletreball. Esperem aconseguir el màxim de millores que reclamem ja des de llavors.

El segon punt que hi s’ha parlat és la demanda de IAC-CATAC que el Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural no apliqui les taules retributives pròpies al col·lectiu de veterinaris i veterinàries, i hi ha personal que no cobra el complement específic propi, demanem que el personal cobri en funció d’aquestes taules, tant el personal estructural com el personal adscrit per acumulació de tasques. Funció Pública ens contesta que el complement no el cobra tothom i que el cobra aquell personal que realitza les tasques específiques que donen dret al complement. Des de IAC-CATAC vetllarem i revisarem tots els casos i demanem que a les taules retributives vingui aquesta especificitat i les tasques a desenvolupar que donen dret a aquest complement, ja que hi ha personal que sí el cobra i altres que no. Segons el Departament s’han revisat les places i les funcions, vetllarem perquè estigui tot correcte.

En el torn obert de paraula, IAC-CATAC hem sol·licitat el teletreball excepcional per motius de salut. Creiem que si hi ha la possibilitat i l’acord entre les parts, els serveis de vigilància de salut poden fer una adaptació del lloc de treball, per causes excepcionals, de la possibilitat de fer teletreball els cinc dies de la setmana, si està acreditat mèdicament. Aquesta serà una de les propostes que portarem en el futur decret de teletreball que s’està preparant.

També, IAC-CATAC hem sol·licitat la modificació d’ATRI per a poder demanar les 15 hores anuals per motius de salut amb la declaració responsable. Aquesta especificitat encara no està habilitada i està comportant que cada Departament apliqui criteris discrecionals diferents, i fins i tot denegant-les. Aquestes hores són vàlides des de l’Acord de la MEPAG del dia 9 de març de 2023.

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ I ALTRES

Posteriorment a la Mesa Sectorial hem tingut una reunió informativa amb Funció Pública sobre el concurs oposició d’estabilització així com l’OOP23 i la promoció interna.

COS SUBALTERNS     

Des de IAC-CATAC hem denunciat la manca de places del cos subaltern que ha vist com de la convocatòria 243 s’han passat de 312 places a només 202, de les quals només 47 de torn lliure. Creiem que és una oferta completament insuficient pel cos. Demanem negociar més places, mínim 202 de torn lliure, i negociar la convocatòria per tal que les condicions de l’oposició siguin les mateixes condicions que les oposicions d’estabilització. Fem constar a Funció Pública el malestar que i la indignació que hi ha en el col·lectiu per la manca de places, per l’anul·lació de la convocatòria 243 i pel baix nombre de places convocades. Exigim que s’han de negociar aquestes condicions d’estabilització i de caràcter prioritari. També demanem que es realitzi la convocatòria al més aviat possible. Funció Pública en pren nota i es tractarà en la propera reunió del Grup de Treball d’Estabilització. Així mateix, se’ns comunica que serà una de les primeres convocatòries un cop passin els exàmens d’estabilització i de promoció interna excepcional.

PROMOCIÓ INTERNA

Actualment es troba en tràmit parlamentari el projecte de llei del Decret 14/22. Tot sembla indicar que s’acabarà aprovant cap al maig, donant la possibilitat de fer els exàmens passat estiu. Des de IAC-CATAC hem demanant negociar les bases per modificar els barem d’antiguitat en el cos i donar-hi més pes. Us mantindrem informades sobre l’aprovació al Parlament de la norma i la negociació amb Funció Publica.

Així doncs, el calendari amb el qual treballa Funció Pública seria:

  • Concurs Oposició d’Estabilització: exàmens 29 d’abril, resolució abans de l’estiu.
  • Promoció Interna: Tardor 2023.
  • Oposicions ordinàries de les Ofertes d’Ocupació Públiques del 21, 22 i 23, tardor 2023, després de la promoció interna, amb prioritat per al cos de subalterns.
  • No han volgut especificar res dels concursos de trasllats que també estan pendents de l’aprovació del projecte de llei al Parlament.

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

El primer que s’ha tractat sobre la convocatòria de les oposicions d’estabilització és el permís que podrà gaudir el personal de la Generalitat de Catalunya que es presenta a aquests exàmens. Funció Pública considerarà aquests exàmens com a examen final, així doncs, el permís per al personal funcionari serà de tot el dia de l’examen (art 96.1.c del DL 1/97) i per al personal laboral serà de 24 hores anteriors a l’examen, així com el temps indispensable per a realitzar-lo (art 47.e del VI Conveni col·lectiu únic). Aquests permisos seran vàlids tan per a les convocatòries generals, 600, 643, 650, 700… com per a les convocatòries pròpies de personal laboral de cada Departament, com Interior o Educació, que tenen la casuística que tots els exàmens es realitzen a la ciutat de Barcelona i el personal s’ha de desplaçar de tot el territori català.

També hem sol·licitat que tots aquests col·lectius de personal funcionari que treballen per torns, presons, veterinaris, agents rurals, etc. tinguin el permís estès al dia anterior i no a partir de les 00.00 del dia 29 d’abril. Funció Pública ens contesta que es consultarà amb l’assessoria jurídica aquesta possibilitat.

Pel que fa als casos de mares lactants i persones embarassades es tindran en compte aquestes consideracions i s’habilitaran espais pels dos casos. En el cas de lactància, una aula específica, i en els cas d’embaràs més espai per a poder realitzar l’examen. Ambdues peticions es poden fer pel canal habilitat de Funció Pública al web del Concurs Oposició per a una resolució més àgil:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23135-Proces-d-estabilitzacio-concurs-oposicio

A través d’aquest canal també es pot fer arribar l’acreditació del català com a requisit, si s’ha obtingut abans de la realització de l’examen per a eximir-se de realitzar la prova.

La ubicació concreta de cada aspirant està previst que surti publicat a finals d’aquesta setmana, així com l’adreça correcta de l’examen de Lleida que serà el Campus Cappont, Av Jaume II, 67. També es publicarà el material a portar, en llistats genèrics i específics de cada convocatòria.

IAC-CATAC també hem volgut denunciar la vigilància de l’examen que anirà a càrrec d’una empresa privada que ha subcontractat el personal i que està publicant ofertes de treball a ETTs de cara a cobrir el dia 29 d’abril. Funció Pública explica que donada la gran magnitud dels processos no es podia garantir aquesta vigilància i per això van externalitzar el servei. El que sí que ens ha garantit és que hi haurà dos equips de vigilància. Un de FP que coordinarà l’equip de vigilància de l’empresa contractada.

Finalment, sobre el desenvolupament de les proves, IAC-CATAC hem demanat que es faci també la publicació de com es farà per tal que les persones aspirants tinguin els horaris programats. Se’ns confirma que hi haurà primer l’examen teòric, després una pausa, i una segona convocatòria per a l’examen pràctic.

Des de IAC-CATAC també us volem recordar que al web de Funció Pública hi ha l’apartat de Preguntes Freqüents sobre el concurs oposició d’estabilització.

CataccracSectorialAbril23