MEPAG – COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 2024

 

Cataccrac MEPAG gener 24

 

El dimecres 31 de gener s’ha reunit la MEPAG per tal de donar vistiplau i aprovar la productivitat 360º, un complement que tracta les treballadores i treballadors públics com a personal del sector privat, un complement que farà que haguem de treballar per objectius i subjectiva completament les nostres tasques diàries a criteri dels caps i dels companys i companyes. Tot això amb l’aprovació de l’Administració, i de la mà d’UGT i CCOO.

MOTIUS PELS QUALS LA IAC NO SIGNEM

 

El personal de la Generalitat de Catalunya no produeix, atén a la ciutadania. L’objectiu de les administracions públiques és oferir un servei públic a la ciutadania que no es pot avaluar en criteris neoliberals d’assoliment d’objectius i de producció. Com es determinen els objectius de cada unitat per tal de ser avaluables? Per número d’expedients tramitats? Per persones ateses en atenció al públic? Pel número de material transportat? Pel número de pares i mares atesos als centre educatius? Pel nombre de trucades respostes? Per enquestes de satisfacció? Tot són elements subjectius que atempten contra la pràctica de l’exercici de les funcions de cada cos i categoria del personal.

No hi ha igualtat del complement per tothom. Des de la IAC no estem d’acord amb la diferenciació del complement de productivitat per grups. Si la finalitat és complir els objectius establerts, per què hi ha d’haver diferenciació, o es compleix o no es compleix.

A banda, també hi ha aspectes d’aquesta nova productivitat 360º que ens grinyola i que els serveis jurídics estan estudiant-ne la seva viabilitat. Com és el cas de l’avaluació dels iguals, l’avaluació que faran els companys i companyes, anònimament, dels seus iguals. Aquesta serà anònima i obligatòria. Aleatòriament es decidirà qui avalua i a qui. Això pot provocar un gran malestar als centres de treball. Per altra banda, una avaluació feta anònimament atempta contra la igualtat i crea indefensió contra la persona avaluada, ja que no permetrà fer al·legacions contra aquesta valoració. Més endavant farem una anàlisi més profunda del nou complement, però la valoració anònima pot fer decaure cobrar la totalitat del complement, que anirà per graus d’assoliment de les competències, sembla que som com l’alumnat a l’escola.

Finalment, creiem que les competències avaluables no depenen de la persona treballadora el poder complir-les o no. Per exemple, no tothom té el mateix accés a la formació o el permís per a realitzar-la. Per no parlar de la iniciativa en el lloc de treball, on moltes unitats restringeixen, precisament, aquesta capacitat.

Per tot això, la IAC i, per tant la IAC-CATAC, no hem signat aquest acord del complement de productivitat del personal de la Generalitat de Catalunya. Considerem que totes som treballadores públiques i volem uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania. Aquesta qualitat ha de passar per unes condicions laborals dignes amb uns sous dignes per a tots els cossos i categories.