Avui, la MEPAGC hem acordat l’aprovació del Pla d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (2023-2027) i de l’Acord Marc en relació amb els plans d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (del personal funcionari d’administració i tècnic i laboral, del personal docent no universitari i del personal de l’Institut Català de la Salut).

Els plans d’Igualtat són un instrument de gestió dels recursos humans que persegueix la igualtat de gènere i que respon a les demandes del moviment feminista de major equitat en el treball. Per desgràcia, moltes empreses i administracions ho entomen com un tràmit i no com una eina efectiva que, amb voluntat feminista, pot transformar l’entorn laboral a favor de l’equitat de gènere. Des de la IAC ho veiem d’aquesta segona manera, malgrat som conscients de les limitacions.

El II pla d’Igualtat de l’Administració de la Generalitat arriba tard: l’anterior fa massa temps que va caducar i l’Administració ha tardat molt en negociar-ne un de nou. Funció pública no ha prioritzat, fins ara, el pla.

L’anterior pla d’igualtat va tenir una implementació insuficient i un seguiment escàs. Ens vam conformar i vam donar per bona una feina que no ens agradava per poder tirar endavant aquest nou pla: diagnosis que no entraven a fons a analitzar la realitat, mesures incomplertes i mesures que es van complir amb mínims, però sense desplegar-ne el potencial transformador. Ara tenim un nou pla i noves ambicions: la IAC serem exigents, perquè volem que tingui el màxim efecte possible.

Aquest pla presenta algunes novetats. La IAC, com a membres de l’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat (OPPI) i del grup de treball del nou pla d’igualtat, hem insistit en establir funcions específiques de perspectiva de gènere a l’administració, amb la creació de figures i la integració de les funcions en les estructures organitzatives. Esperem que això comporti un pas endavant necessari per la implementació del pla, que requereix dedicació, implicació i capil·laritat en una administració d’una dimensió molt gran.

El nou pla també incorpora algunes mesures que sorgeixen de fer aflorar unes problemàtiques quotidianes que queden ocultes o menystingudes per una gestió de recursos humans amb biaixos patriarcals invisibles.

D’altra banda, la IAC hem volgut reforçar les mesures encaminades a la reducció de la bretxa salarial des de baix, des de les feines pitjor remunerades i a la vegada més feminitzades de l’administració. El nou pla incidirà a conèixer més a fons aquesta realitat. També hem volgut posar el focus en la corresponsabilitat per anar més enllà d’unes mesures de conciliació necessàries, però que sovint responen a l’atribució patriarcal a les dones de les tasques de cures de les llars.

Per últim, aquest pla avança en la interseccionalitat considerant les necessitats i problemàtiques de les diferents identitats i expressions de gènere LGTBIQ+. Ara bé, tot i la voluntat d’integrar els col·lectius LGTBIQ+, el cert és que la incorporació ha estat mínima, no podem dir que és un pla interseccional però sí que fa les primeres passes per a ser-ho.

Per la IAC, el més important és implementar el pla: concretar les mesures, fer-ne un seguiment del seu compliment i avaluar el seu impacte. Sabem que no serà possible assolir-ho tot, per això demanarem conèixer els impediments que frenen les mesures per poder solucionar-ho. Però també estem convençudes que algunes mesures tindran un efecte transformador important, per això volem identificar-les i multiplicar-les.

Hem demanat a la MEPAGC, especialment a l’administració, que es posi les piles en la perspectiva de gènere. Aquest pla d’igualtat s’emmarca en un conjunt de drets laborals que són insuficients per aconseguir millorar la igualtat de gènere. El pla no pot establir drets laborals,  s’han de negociar a la MEPAGC, a la Mesa Sectorial, en els fòrums de negociació col·lectiva. La perspectiva de gènere requereix que hi hagi millores substancials en drets laborals, com la flexibilització horària, la reducció de la jornada laboral i permisos, i pujades salarials als sectors feminitzats d’escales i nivells laborals més baixos.

La IAC volem donar les gràcies a totes les persones que han treballat en l’elaboració d’aquest pla. Tenim feina per fer i moltes ganes d’avançar.

Veure en PDF: Cataccrac Mepag pla igualtat