El diumenge 30 d’abril, el dia després de la fallida oposició d’estabilització, Funció Pública ha citat a les organitzacions sindicals de la MEPAG per traslladar-nos les incidències ocorregudes a la jornada d’ahir. La sorpresa ha estat que no hi havia dades. En aquesta reunió ha assistit la Consellera de Presidència, la Secretària General de FP, la Directora General de FP, i els subdirectors generals de FP, entre altres. El primer que se’ns ha comunicat és que l’empresa adjudicatària de l’externalització del servei de vigilància de les oposicions encara no ha remès les dades a l’Administració. Així doncs, la reunió bàsicament ha estat per establir unes línies generals d’actuació i la creació d’un gabinet de crisi, entre l’empresa i Funció Pública, del qual ens aniran informant. També ens hem constituït com a comitè de crisi dins el marc del grup d’estabilització per a fer un seguiment de tota la casuística. La propera reunió serà el dimecres 3 de maig.

Principalment, el que hem acordat és la creació d’una bústia d’incidències on les persones aspirants podran aportar les seves incidències amb proves i on s’analitzaran aquetes per tal de determinar les actuacions posteriors. Encara està en l’aire, a falta de les dades per aportar per part de CEGOS, l’empresa externa encarregada de vigilar les oposicions d’ahir, la repetició, si s’escau, d’alguns processos. IAC-CATAC hem demanat que si s’ha de fer una repetició sigui al més aviat possible, sobretot abans de les vacances d’estiu.

Estem parlant de 72 processos diferents que es van realitzar ahir dins el marc de les convocatòries 600, 643, 650 i 700. A hores d’ara encara s’estan analitzant els casos flagrants de vulneració de drets. Paral·lelament, s’estudiaran els casos aportats en la bústia que s’ha de creat. Tan bon punt estigui habilitada us en donarem l’enllaç. Durant aquests dies farem recopilació de les incidències i instem a les persones aspirants que ho trametin a través d’aquesta bústia.

En cas de repetició de la convocatòria d’examen, només es podran presentar les persones que van acreditar ahir la seva presència. Així, doncs, les persones que van haver d’esperar ahir fins les quatre de la tarda a la facultat de filologia per examinar-se de la part específica d’educadors socials van encertar quedant-se fins que vingués Funció Pública a pronunciar-se. També, l’Administració demanarà disculpes a les aspirants afectades que ja es tenen dades.

D’altra banda, en les primeres peticions de la part social que hem fet, a l’espera de les dades absolutes de la jornada de les oposicions, el que hem demanat és el retorn de la taxa, a mode d’indemnització, per part de l’Administració, pel desgavell i maltractament a les persones opositores ocasionat en la jornada del 29 d’abril. FP en pren nota i consultarà amb els seus serveis jurídics.

La publicació de les plantilles segurament arribi un cop es tanqui el període de la bústia d’incidències i es prengui una decisió sobre la repetició de convocatòries. Així doncs, restarem a l’espera que l’empresa aporti les dades de participació, d’incidències, etc, per veure que realment s’han complert els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en les totes les convocatòries.