DIA EUROPEU de la IGUALTAT SALARIAL

22 DE FEBRER 2024

 

22F IGUALTAT SALARIAL

 

 

Amb la declaració d’un dia per a la igualtat salarial per conscienciar sobre l’existència de bretxa salarial de gènere se’ns planteja el dubte: igualtat amb qui?

Realment hem de reclamar una igualtat en la precarietat, en sous de misèria, en sous que no arriben a aconseguir la subsistència?

Pensem que és casualitat que els sectors més feminitzats siguin els que tenen unes condicions més precàries i uns sous més baixos? Que és casualitat que siguin aquests sectors on també hi ha més persones emigrants en situacions de contractació d’esclavatge?

 

 

IAC-CATAC

  • RECLAMEM una valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere; a igual valor, igual retribució,
  • DEMANEM serveis públics i de qualitat en educació i atenció a la dependència per socialitzar les feines de cures
  • EXIGIM canvis en els drets laborals perquè la conciliació laboral actual és un fracàs. Posar les cures al centre dels permisos retribuïts, reducció de la jornada laboral i flexibilitat horària.
  • RECLAMEM unes condicions de treball dignes per a totes les persones,
  • DENUNCIEM que els sectors feminitzats, que es troben majorment en serveis socials i assistencials, en l’educació i la sanitat no poden estar infravalorats i infradotats portant com a conseqüència que no tinguin les mateixes condicions laborals que els sectors on tradicionalment les dones hi treballen de manera minoritària.

 

 

 

IAC-CATAC reclamem la fi de les externalitzacions d’aquests serveis públics:

  • Eliminació dels concerts educatius
  • Serveis socials 100% públics i dotats dels recursos de personal necessaris
  • Sanitat amb recursos públics de qualitat

que han de ser de titularitat i gestió pública 100% per tal que tota la ciutadania hi tingui accés i per tal de garantir unes condicions de treball dignes per a tothom.

 

També cal recordar totes les dones que treballen en sectors altament precaritzats com l’atenció domiciliària, la neteja, l’hostaleria, el treball domèstic, sectors tots ells amb convenis amb molt pitjors condicions que els homòlegs de sectors no feminitzats.

 

 

PER A LA FI DE LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE I UNES CONDICIONS DE TREBALL DIGNES PER A LES DONES.