Aquest és un resum dels temes més importants que s’han tractat en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) al nostre departament (DREU).

Proposta del Pla de Prevenció de riscos laborals
S’informa que el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament està encara pendent d’aprovació pel Consell de Direcció. Quan ja estigui aprovat es penjarà a la intranet.

 

Trasllat de l’Oficina d’Accés a la Universitat

Es preveu que el trasllat a Via Laietana, 12, sigui cap a la segona setmana de novembre. Des de IAC-CATAC demanen una visita a les instal·lacions per poder valorar-les.

Avaluació de riscos psicosocials del Departament
Des del Departament s’espera a engegar aquesta avaluació de riscos un cop surtin les llistes definitives del concurs-oposició, s’espera que no es demorin més enllà del gener 2024. Des de IAC-CATAC insistim en la importància i necessitat de fer aquesta avaluació de riscos psicosocials per tal de poder detectar totes aquelles situacions complicades que ens fan arribar algunes persones treballadores i que ens preocupen molt.

Ens arriben queixes de problemes organitzatius amb gent sense feina, gent amb un excés de feina, problemes interpersonals i altres problemes relacionats. Insistim que tots aquests malestars s’han de treballar des de la salut laboral per tal d’evitar danys a la salut de les persones treballadores.

Us posem aquí els enllaços als formularis de la secció de Prevenció de riscos a la Intranet per poder comunicar els riscos al lloc de treball i si teniu suggeriments de millora per al vostre lloc de treball:

Us demanen que no tingueu por a comunicar aquestes situacions, per qualsevol incertesa no dubteu a contactar amb nosaltres, recordeu que us empara la confidencialitat que vosaltres decidiu.

Soroll espais compartits 
Fem arribar la queixa de cert soroll als espais de treball compartits amb trucades i videotrucades en veu alta i sense auriculars. Es farà arribar aquest tema a les reunions de subdireccions, per veure si es pot sensibilitzar al personal.

 

Vacuna de la grip administrada al Departament
La vacuna administrada l’octubre del 2022 encara no surt a La Meva Salut, sembla que és un problema del Departament de salut que encara no ha abocat les dades que el DREU ja va lliurar.

Ja ha sortit la nova campanya de vacunació al departament pel 2023.

Des de la IAC-CATAC demanem si és possible fer algun tipus de campanya saludable com s’està fent a l’I-CERCA que reparteixen fruita, però ens diuen que no hi ha pressupost i que no serà possible.

 

Exàmens de salut

La gent que s’ha quedat sense plaça en aquesta convocatòria podrà fer-se la revisió en la 2a fase que es farà cap al març 2024. Estigueu al cas!

Servei de Prevenció de riscos del Departament

S’informa que en Joan, el tècnic del servei de Prevenció de riscos deixa el Departament, li agraïm el temps compartit i la feina feta.

Aprofitem per demanar un augment de la dotació de personal d’aquest servei, almenys en una plaça de personal administratiu que alleugeria molt la feina de la unitat, ja que ara mateix només hi ha la persona responsable i un tècnic superior (que s’haurà d’incorporar un cop fet el procés de selecció).

Des de la IAC-CATAC es va detectar que hi ha certs espais de treball amb una intensitat de llum insuficient, s’informarà aquest Comitè quan es faci el canvi d’aquests llums per uns de més moderns i portents.
Ens emplacem al proper Comitè de seguretat i salut laboral, previst pel gener 2024.

 


Feu-nos arribar les vostres preocupacions relacionades amb la salut laboral, per tal de poder exposar-les al Comitè.  

SALUT!

 

Maricel Saball
Delegada de prevenció de riscos laborals
Secció sindical IAC-CATAC
Departament de Recerca i Universitats
recercaiuniversitats@catac.cat