Resum dels temes més importants que s’han tractat en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) al nostre departament (DREU):

 

Contracte de la disciplina de medicina del treball

El personal que treballa al DREU hem estat un mes sense el servei de metgessa ni infermera al departament ni cap alternativa. En demanar explicacions se’ns informa que el problema ha estat en la gestió de la comissió central de subministrament, tot i que ho han fet tan de pressa com han pogut, la realitat és que no s’ha encadenat el contracte i ens hem quedat tot el gener sense aquest servei.

Des de la IAC-CATAC hem fet arribar el nostre malestar al respecte i esperem que els treballadors i treballadores del departament no ens tornem a trobar en una situació similar.

 

Avaluació de riscos psicosocials del Departament

Es passarà el qüestionari d’aquesta avaluació de riscos durant el mes de febrer. Es farà una sessió informativa prèvia per teams. Després s’enviarà el qüestionari per correu electrònic i romandrà obert un parell de dies.

Des de la IAC-CATAC insistim en la importància i necessitat de fer aquesta avaluació de riscos psicosocials i que no es demori més. Us animem a participar de valent per tal que els resultats puguin ser efectius i us recordem que és del tot anònim.

 

Treballs de pintura a la planta 1a

Vam fer arribar la nostra queixa sobre les tasques d’adaptació i pintura que es van fer a la 1a planta, mentre hi havia personal treballant a la planta.

 

Visita als nous espais de l’Oficina d’accés a la universitat (OAU)

Demanem fer una vista al nou espai de treball de l’OAU, per tal de poder fer una valoració in situ i amb el personal treballant. La visita es programa pel pròxim divendres 16 de febrer. Gent de l’oficina, escoltarem les vostres opinions amb molt de gust per tal de poder aportar millores.

 

Auditoria al servei de Prevenció del DREU
Preguntem per la previsió de Funció pública per fer l’Auditoria del Servei de prevenció del departament. Sembla que encara no hi ha cap previsió per al nostre departament.

 

Accidentalitat trimestral al Departament

Important ressaltar que aquest trimestre no hi ha hagut cap accident laboral, som un Departament petit, però ens hem de felicitar per aquesta dada.

Al torn obert de paraula, des de la IAC-CATAC es demana la possibilitat de tenir formació anual específica sobre l’assetjament sexual i laboral en l’àmbit de la Generalitat aprofitant l’avinentesa de la campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya Promoure la salut, la seguretat i el benestar a l’entorn laboral no és opcional.

 

També preguntem que es fa en cas de Conflicte personal(al nou protocol s’utilitza el terme de “conflictes relacionals”) ascendent informat al servei de Prevenció. La cosa és que si no s’autoritza a parlar amb RRHH, diuen que poca cosa hi poden fer. És el peix que es mossega la cua.

Preguntem per la informació tècnica sobre l‘Estació Transformadora de l’edifici, si s’ha fet algun mesurament de camps electromagnètics, i si s’ha verificat que l’exposició dels treballadors a camps electromagnètics no supera ni els Valors límits d’exposició (VLE) relacionats amb efectes per a la salut ni els VLE relacionats amb efectes sensorials. Segons sembla, al Departament no tenen cap dada tècnica sobre la potència d’aquesta estació, i agafen el compromís de fer un estudi tècnic i compartir la informació al Comitè de seguretat i salut laboral. Restarem amatents al respecte, perquè és una qüestió prou greu no disposar de cap informació tècnica.

Ens emplacem al pròxim Comitè de seguretat i salut laboral, previst per l’abril 2024.

Hi som! Feu-nos arribar les vostres preocupacions relacionades amb la salut laboral, per tal de poder exposar-les al Comitè.

 

SALUT!

 

Maricel Saball
Delegada de prevenció de riscos laborals
Secció sindical IAC-CATAC
Departament de Recerca i Universitats
recercaiuniversitats@catac.cat