Sessió del Ple del Parlament del 21 de desembre, debat del Decret Llei 14/2022, que tracta sobre la promoció interna, futurs concursos de trasllats i persones aprovades sense plaça en expectativa de destinació.

Des que es va aprovar el Decret Llei pel Govern fins ahir que es va realitzar el debat parlamentari, IAC hem parlat amb diferents grups parlamentaris per explicar-los l’Acord sindical que recull aquest Decret Llei. Per a la IAC aquest Acord, que com tot acord era millorable, és fruit d’una intensa negociació que vol complementar tots els processos d’estabilització per aconseguir una Administració Pública ordenada sense precarietat, amb dret a carrera professional, a promoció i a mobilitat per a tot el personal.

Ahir, finalment, es va aprovar el Decret Llei 14/2022, però amb la condició que aquest es desenvolupi com a Projecte de Llei. Això no sabem quan pot trigar, esperem que un màxim de 3 mesos. Fins que el Projecte de Llei no estigui aprovat, no es portarà a terme cap mesura que recull el Decret Llei. Això vol dir que haurem d’esperar per a realitzar la convocatòria de la promoció interna i aquesta no coincidirà amb el concurs oposició d’estabilització.

IAC-CATAC seguirem negociant durant tot el període de tràmit parlamentari per aconseguir la millor promoció interna (si pot ser mitjançant concurs), unes condicions de concurs de trasllats que els agilitzen al màxim i el reconeixement que les persones aprovades sense plaça puguin tenir-ne.

 

Veure el document