El mes de setembre ens hem reunit en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Personal d’Administració Tècnic i Laboral, tot seguit uns hem fem un resum del desenvolupament de la reunió:

Pel que fa a la lipoatròfia hi ha dos casos a EGARA i uns altres dos a l’ABP de Santa Coloma de Gramenet que segueixen en seguiment.

Hi ha casos d’amiant diferents edificis del Departament, però en cap cas afecten el personal. De moment queda pendent de remodelació de baixant dos edificis de mossos, quatre d’agents rurals i en el cas de bombers queda pendent d’avaluació. La part social demanem un seguiment de totes aquestes actuacions i reclamem un seguiment de les obres a realitzar.

IAC-CATAC hem portat al comitè la diferència entre la temperatura de la maquinària i la temperatura ambient dels espais. Destaquem que hi ha un problema amb la maquinària i demanem com s’aplica el decret de consum energètic. En tot moment hem destacat que la maquinària ha d’estar en una temperatura que deixi la temperatura ambient dins els marges de la LPRL. El problema rau en que la maquinària no està en un estat acceptable. A la pregunta de quines actuacions es faran no hi ha resposta per part de l’Administració. Pel que fa a la licitació dels aires de l’edifici de Les Corts està prevista al gener del 2023, i que les obres tindran un període inferior a dos anys. Caldrà ser pacients, doncs.

També s’ha sol·licitat que el personal contractat per programa primera experiència ha de tenir EPI. L’Administració es compromet a fer un recordatori a totes les unitats per tal que tot el personal disposi dels EPI adequats.

L’etern problema de l’edifici 112 de Reus s’arrossega en el temps. S’ha fet avaluació, certificació, etc, i existeix un clar desconfort tèrmic que s’ha de solucionar. S’ha d’exigir al propietari de l’edifici que s’ha de solucionar aquesta problemàtica. Ens han aportat les dades i la part social demanem que hi hagi mesuradors propis per tal de contrastar les dades aportades, ja que hi ha la mancança de les dades de la humitat relativa. L’Administració ens diu que ho valoraran i estudiaran la viabilitat. Fem la proposta de posar mesuradors automàtics. A més a més, el problema de la megafonia encara no s’ha solucionat. A la sala de bombers no funciona adequadament i s’ha de revisar. Sol·licitem que quan hi hagi una actuació s’avisi a la part social. IAC-CATAC protestem que sent un edifici de tanta importància no podem dependre del propietari de l’edifici. Com a inquilins hem de reclamar les millores necessàries per dur a terme les tasques dins els marcs legals.

Per altra banda, IAC-CATAC demanem una Avaluació de Riscos de Torreferrusa ja que cada cop s’hi està ubicant més gent. També preguntem qui és el titular de l’edifici i el responsable en matèria de prevenció. L’Administració respon que se sap la titularitat, si és Interior o Acció Climàtica, està portat per coordinació d’activitats empresarials. S’està pendent d’un trasllat a la quarta planta de la comissaria de Gràcia. Fins a finals d’any no es sabrà el nombre de gent que hi ha.

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior

 

cssl patl