MESA SECTORIAL

 

Cataccrac Mesa Sectorial febrer 2024

 

El 19 de febrer s’ha reunit la Mesa Sectorial del personal d’administració i serveis de la Generalitat de Catalunya, tot seguit us destaquem els punts més importants que s’hi han tractat:

 

Retorn Instrucció 4/23

 

Després de dos mesos insistint, per part de IAC-CATAC, que la instrucció 4/23 de la Direcció de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana vulnera drets del personal de la Generalitat, que no compleix l’informe emès per l’APCAT, que no és competent per emetre una instrucció que afecta a tot el personal de la Generalitat de Catalunya, entre altres propostes de millora d’aspectes tècnics de la instrucció.

 

 

Annex Sectorial Desembre                                        Annex Sectorial Gener

 

Finalment hem tingut la resposta de Funció Pública. Com era d’esperar, aquesta instrucció, segons l’Administració, és perfecte. No incompleix cap normativa, i ara es vol pretendre que sigui una guia d’aplicació voluntària als departaments que tenen atenció al ciutadà i no són OACs. En definitiva, que tots els punts aportats per IAC-CATAC s’han desestimats tots i cadascun. Fins i tot l’aspecte de la formació, que des de IAC-CATAC veiem com a formació obligatòria pel lloc de treball, doncs no, s’ha fet una sessió informativa completament insuficient de caire voluntari.

 

Així doncs, veient que no hi haurà entesa entre la part social i les delegades de protecció de dades de l’administració, haurà de ser el contenciós-administratiu qui determini l’abast i els aspectes jurídics d’aquesta instrucció. IAC-CATAC presentem una demanda contra la instrucció 4/23. Seguirem informant sobre l’evolució de la judicialització.

 

Retribucions del cos de veterinaris/àries

 

S’ha portat a la Mesa Sectorial la problemàtica amb els complements del cos de veterinaris/àries que han de cobrar segons l’acord de 2003 de personal veterinari del departament d’Acció Climàtica. El departament no l’està complint i està modificant els complements de les RLT de les places d’aquest cos, no aplicant l’Acord.  A la Mesa Sectorial del mes d’abril de 2023 es va crear una comissió de seguiment i ja fa quatre mesos que no es reuneix. Demanem que això s’aturi la modificació indiscriminada de llocs que suprimeix els complements específics que els corresponen fins que la comissió de seguiment arribi a un acord. Reclamem que no hi hagi cap rebaixa de complement a cap plaça, encara que sigui de personal de nova incorporació, fins que no hagi finalitzat la negociació, ja que suposaria una vulneració de l’Acord.

 

Afectació dies de vacances del personal afectat pel concurs-oposició d’estabilització

 

El personal afectat pel concurs-oposició d’estabilització ha vist com s’han aplicat diferents criteris en el gaudiment de les vacances quan hi ha hagut una finalització de vincle amb l’Administració. En un principi, cada Departament ha tingut un petit marge de considerar si el personal afectat, si canviava de lloc de treball dins el mateix departament, podia conservar els dies de vacances acumulats.

 

En tot cas, sempre ha comportat una finalització de vincle i, per tant, l’extinció del nomenament. En cas de passar a personal funcionari de carrera, els dies de vacances es mantenien, però en cas de passar de nomenament d’interinatge a interinatge a un altre departament o d’extinció de nomenament, les vacances no es conservaven. En tot cas, aquesta petita flexibilitat, majoritàriament ha estat en benefici de la treballadora.

 

Torn Obert

 

IAC-CATAC denunciem que hi ha departaments, com el de Drets Socials o Justícia que no fan una aplicació correcta del permís per hospitalització de familiars de primer grau per al personal funcionari en horari especial. S’està agafant una interpretació de la CIVE per a personal laboral amb torns superiors a set hores i mitja, quan el TREBEP indica, a l’article 48.a) que seran “cinc dies hàbils”. Exigim que els departaments apliquin correctament la normativa que s’ha d’aplicar al personal funcionari.

 

Un altre aspecte que IAC-CATAC portem a la Mesa Sectorial és la falta de compromís feminista de l’Administració i la discriminació que pateixen les dones precaritzades en cas d’embaràs. Hi ha personal que quan ha de renovar una suplència i es troba embarassada no se li renova el contracte de suplència. Això suposa un greuge comparatiu molt greu amb el personal que no pot gestar i és flagrant la desigualtat que produeix.

 

A finals d’aquest mes estarà enllestida una instrucció sobre els festius recuperables i els dies 24 i 31 de desembre de 2024.