AJUNTAMENTS

You currently have access to a subset of Twitter API v2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.twitter.com/en/portal/product

CATAC també és IAC

iac

AJUNTAMENTS

Administració local IAC-CATAC

Les Seccions Sindicals de la IAC-CATAC neixem del respecte a  l’ideari  de la IAC-CATAC. Estem unides per la lluita social i unides amb llaços comuns amb tota la IAC.

Respectant el criteri d’autonomia vers el funcionament i la organització de cada secció, decidim que juntes ens fem més fortes. Per això, ens convoquem mensualment a la COORDINADORA LOCAL . És un espai de compartir juntes, facilitar llaços comuns, fer consultes i formació.

Per tenir contacte amb la coordinadora podeu escriure a administraciolocal@catac.cat