AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS –

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS – FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Secció sindical de IAC-CATAC

 

La Secció sindical de Barberà del Vallès de la IAC-CATAC es va constituir el 24 de gener de 2018.  

Està formada per treballadores i treballadors de la Fundació Barberà Promoció i el grup s’anomena TSOM – Treballadores Servei Ocupació Municipal de Barberà del Vallès. 

La Fundació Barberà Promoció és una fundació pública que depèn de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i té l’objectiu d’impulsar la promoció econòmica i social del municipi. 

Els trets característics de TSOM és que aposti i potenciï:

  • accions solidàries.
  • accions d’igualtat, integració social i millora de l’ocupabilitat.
  • accions que assegurin condicions laborals justes i saludables.

 

Els objectius de TSOM són vetllar per:

 

  1. Els drets de les persones treballadores
  2. Continuar treballant per augmentar l’estabilitat contractual i reduir la rotació laboral
  3. Tenir definides, actualitzades i publicades en el portal de transparència de la web de l’entitat la RLT – Relació de Llocs de Treball, DLT – Definició de llocs de Treball i la VLT- Valoració de Llocs de Treball
  4. L’equiparació del conveni de la Fundació Barberà Promoció amb el de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
  5. Treballar amb transparència

 

Per qualsevol consulta pots contactar a: tsombarbera@catac.cat