AJUNTAMENT DE BADALONA

AJUNTAMENT DE BADALONA

Secció sindical de IAC-CATAC

IAC-CATAC neix fa 30 anys i es present en sectors importants com la sanitat, l’educació, a la Diputació, a la Generalitat i a l’Administració Local.

La IAC-CATAC és un sindicat assembleari i el seu principal objectiu és la defensa dels interessos dels treballadors/es de l´administració de Catalunya però també, de manera solidària i coordinada, de la resta de persones. Per a fer-ho, formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i participem en moviments socials i solidaris a l´Estat Espanyol i d´altres països del món.​

La IAC-CATAC és garantia i compromís de control i denúncia de les arbitrarietats polítiques.

Si voleu conèixer una mica més el nostre Sindicat, us convidem a fer una ullada als nostres ESTATUTS, on trobareu la informació més detallada del funcionament intern de la nostra organització.​

La Secció Local de la IAC-CATAC de l’Ajuntament de Badia del Vallès es va constituir en l’any 2008 i està formada per les persones afiliades o simpatitzants.

Les Seccions Sindicals de la IAC-CATAC naixem del respecte a l’ideari de la IAC-CATAC. Estem unides per la lluita social i unides amb llaços comuns amb tota la IAC.

Des de la Secció Sindical IAC-CATAC de Badia del Vallès, diem prou!!!.I ens comprometem a fer públiques i denunciar aquelles actuacions irregulars, èticament qüestionables, que no s’ajustin a dret o que vulnerin legítims drets dels treballadors i treballadores. La nostra estructura garanteix la participació i la presa de decisions de manera col·lectiva.​​ Les seccions sindicals traslladen l’opinió dels treballadors/es a la coordinadora general i s’encarreguen de la gestió diària dels assumptes que afecten les persones en els centres de treball. És la nostra eina bàsica d’acció sindical.

Pots consultar i/o informar-te sobre els teus dubtes enviant un correu electrònic a la següent adreça:

badia@catac.cat

badia.sec.sind.catac@badiadelvalles.net

​OBJECTIUS GENERALS DE LA IAC-CATAC

L’objectiu principal de la IAC-CATAC és el de servir a la defensa dels interessos dels treballador/es, independentment del seu sexe, ètnia, nacionalitat, llengua, idees polítiques o religioses, en particular del nostre àmbit, i de manera solidària i coordinada amb els de la resta de sector i territoris del món.

Altres objectius generals de la IAC-CATAC són:

  1. Aconseguir millorar la situació labora, social, econòmica i cultural dels treballadors/es del sector, desenvolupament l’esperit d’associació, intentant contribuir a la completa emancipació dels treballadors/es en una societat més justa, lliure i igualitària.

  2. Practicar l’ajut mutu entre els treballador/es del sector i entre els de la resta de sectors productius i dels de serveis.

  3. Relacionar-se i desenvolupar en comú enteniment amb els sindicats afins, tant nacionals com internacionals.

  4. Representar, promocionar i defensar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus afiliats/des i, en general, dels treballadors/es del Sector Públic a Catalunya, intervenint en les relacions laborals i programant les accions necessàries per aconseguir-ho.

  5. Defensar uns serveis públics de qualitat alservei de tots els ciutadans i ciutadanes.

  6. Defensar la igualtat real d’ambdós sexes als àmbits laboral, social i educatiu, incorporant a l’acció sindical quotidiana la perspectiva de l’alliberament de la dona i la lluita contra la desigualtat.

  7. Difondre informació d’interès pels afiliats/des, treballadors/es i l’opinió pública en general.

  8. Fomentar la formació i promoció cultural dels seus afiliats/es.

  9. Exercir l’activitat sindical, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de vaga, de reunió, de negociació col·lectiva, d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball i qualsevol altre mesura legal que es decideixi emprendre; a la presentació de candidatures per a l’elecció de comitès d’empresa, juntes de personal i afiliats/des de personal, en els termes previstos en les normes corresponents; el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les Administracions públiques.