ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

You currently have access to a subset of Twitter API v2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.twitter.com/en/portal/product

CATAC també és IAC

iac

DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

Secció sindical de IAC-CATAC

La Secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb Recursos Humans del departament i dels òrgans de representació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i la Comissió de Formació.

També, i sobretot, és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions.

La Secció sindical de IAC-CATAC dóna cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

Contactes:

Coordinadora i delegada de formació:

Gabriela Coderch

Correu:

accioexterior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegat de salut laboral:

Juan Pablo Caparrós

Correu: juanpablo.caparros@gencat.cat

Tel. 93 317 31 51