1.- Temes transversals

1.1.- Estat del procés de mobilitat i promoció del personal laboral del Departament d’Interior

Funció Pública ja ha enviat als departaments el total de places afectades per categoria però no pas els codis d’aquestes places. Ara, les conselleries estan analitzant en quines situacions es troba el personal que ocupa cada plaça per identificar quines hauran de ser convocades abans.

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, informa que Funció Pública ha donat autonomia perquè la DGPEIS i la DGAR facin les convocatòries de les categories que els són específiques; tant les d’accés com les de canvi de destí.

  • Resultat de la identificació dels llocs que van a concurs

 Queda pendent que el Departament en faci l’anàlisi. IAC-CATAC, està portant als comitès intercentres de cada Departament que s’unifiqui la data de convocatòria de tots els processos de personal laboral. 

  • Oferta  Pública:

a) Detall de les places de TEOC ara per especialitats

En total són 55 places, de les quals 54 corresponen a Interior. El Departament ara està determinant a quines especialitats corresponen.

b) Places de fixes-discontinues: identificació per la 2025

Sense informació. Queda pendent de cara al proper comitè.

 

2.- Direcció de Serveis

 

2.1.-  Estat del tràmit del complement de metges.

Funció Pública ha informat favorablement la concessió d’aquest complement. Segons la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical ara esperen rebre el codi d’aquest complement per incorporar-lo a les nòmines. La presidenta del Comitè recorda que la part social també vam demanar que aquest complement el cobrés el col·lectiu d’infermeres.

 

3- SCT

A falta de la reunió de grup de treball, amb data prevista a finals d’aquest mes el Departament està fem consulta per la creació de borsa per operadors/es. Tot i que la proposta sembla que tirarà endavant de cara a cobrir possibles baixes i minimitzar els canvis de torn del personal operador, tal com va proposar IAC-CATAC.

 

4- DGP – Novetats noves seus a Torredembarra i la Jonquera
La cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la DGP informa que encara no hi ha resposta de Direcció de Serveis pel que fa a la incorporació del personal laboral a aquestes dues noves seus, que ja estan operatives. La petició es va fer mesos enrere.
5.- DGPEIS

5.1 AOF – Estat de la tramitació del complement

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical recorda que el complement ja es va aprovar en la comissió negociadora. Per tant, ja s’han iniciat els tràmits per aconseguir la transferència de fons i fer la pertinent modificació de l’RLT. S’espera que el complement es pugui començar a cobrar entre juliol (potser és massa just) i setembre.

 

5.2 CF 2024:

a) Estat de la cobertura de les places

La cap del Servei de Recursos Humans en funcions de la DGPEIS informa que s’han cobert totes les places tret la d’una persona que ha renunciat a la de conductor de la REC. Ara mateix s’està treballant per cobrir-la.

b) Roba, com ha anat l’entrega la roba, incidències detectades

El subdirector general d’Administració i Recursos Humans, explica que hi ha hagut incidències però s’han anat resolent. Per exemple, han faltat talles (de pantalons, botes…). S’espera que els proveïdors vagin enviant el nou material i els problemes pendents es vagin resolent en els pròxims 15-20 dies. Precisa que els proveïdors ja van tard, però que no hi ha alternativa possible. Demana “calma i tranquil·litat” a la part social. Per garantir l’operativitat del personal que espera les peces de la seva talla, la DG els ha lliurat talles un pèl més grans però en cap cas s’entorpeix la llibertat de moviments del personal afectat.

c) Calendaris (pendent de poder revisar per part de la part social els que es van enviar el dimecres 12) AOF i Conductors

La part social recordem que cal deixar clar que aquesta qüestió no afecta el personal conductor contractat per tot l’any. El Subdirector de RRHH recorda que les denegacions d’assumptes personals tenen sentit quan només hi ha un sol conductor disponible i hi ha un incendi forestal. En el cas d’aquest col·lectiu, la part social precisem que en els horaris caldrà deixar ben clar els criteris de denegació de permisos i fins a quin termini es poden denegar.

La part social preguntem si les compensacions pendents de fer es poden programar per als darrers dies dels períodes de contractació. El Subdirector de RRHH respon que hauran de ser les Regions d’Emergències les qui hauran d’autoritzar les dates de compensació. La part social repliquem que el col·lectiu AOF no està subjecte al risc, sinó al compliments de mínims. Per això, demanem que el redactat d’aquesta qüestió, als calendaris, es faci d’una manera més clara. La part social observem que les compensacions pels desplaçaments per formació no hi consten. La Cap de RRHH diu que aquest criteri mai ha constat en els horaris. Queda pendent consensuar el tema.

d) EPAF-GRAF – Estat del procés de selecció i calendari

La Cap de Serveis de RRHH explica que el termini va acabar la setmana passada. S’hi van presentar 62 persones; dues són fixes discontínues i entraran segur. Ara mateix s’estan estudiant els currículums de totes les sol·licituds rebudes; caldrà que la part social designen alguna persona per assistir a les entrevistes a les persones candidates. El cap de la Divisió dels Grups Operatius Especials explica que ja tenen fet el calendari (dos dies de treball i tres de festa) d’aquest personal fins al mes de novembre.

e) TEOC-GRAF – Estat del procés de selecció

La Cap de Serveis de RRHH explica que es van presentar 13 persones; 5 no reunien els requisits. Per tant, la llista ha quedat reduïda a 8 aspirants. La documentació ja ha estat enviada al responsable de la Divisió Sala Central.

La idea és que comencin a treballar el dia 25 de juny, jornada en què se’ls explicarà detalladament el contingut de la feina a fer.

S’han presentat persones que actualment treballen a la REC, la REMN, la REG i la Sala Central. Si no s’aconsegueix cobrir les vacants generades en aquestes Sales, el Cap de la Divisió de la Sala Central explica que primer valoraran l’impacte causat per aquestes baixes, però la intenció inicial és tirar endavant la cobertura d’aquestes places de TEOC a GRAF.

 

5.3 TEOC:

 a) Valoració de l’estat de les borses

La Cap de Serveis de RRHH diu que hi ha regions amb les borses ara mateix molt justes. Ho ratifica el Cap de la Divisió de la Sala Central. El Subdirector de RRHH explica que la idea és publicar, després de l’estiu, les bases per a les ampliacions de certes borses i convocar els cursos de formació a l’ISPC per a març/abril de 2025. També veu que cal duplicar el nombre de places, perquè les borses s’esgoten molt de pressa. La part social recordem que caldria adaptar els temaris a personal TEOC, que els exàmens no poden ser tan tècnics i enfocats a Bombers. El Cap de la Divisió de la Sala Central fins i tot proposa que els períodes de treball inferiors a 3 anys no meritin per a les oposicions a Bombers; d’aquesta manera es fidelitzarà més el personal a les Sales Territorials de Coordinació, ja que s’observa que molt del personal que accedeix a aquestes places ho fa per aconseguir punts de cara als concursos-oposició de Bombers.

b) Estat del pla pilot de caps de sala/caps de torn

Tema ja tancat a la reunió bilateral tot i que encara no s’ha informat al col·lectiu afectat. El Cap de la Divisió de la Sala Central explica que s’extingirà la figura del cap de sala i es potenciarà la del cap de torn en el marc de l’àmbit de suport. Així, l’àmbit s’equipararia al que ja existeix als Parcs de Bombers. Els caps de torn continuaran fent de TEOC però tindran unes responsabilitats afegides i, per tant,  un complement econòmic. Mentre aquesta situació no es concreti (és a dir, quan es creï oficialment l’escala de suport i es procedeixi a funcionaritzar el personal que en formarà part i fer la seva adequació al Cos de Bombers), els caps de sala continuaran exercint, però les seves places s’aniran amortitzant a mesura que el personal es jubili o faci algun canvi de destinació. La Divisió està treballant un document que explica aquest procés; encara no està acabat. En qualsevol cas, el procés no acabarà de forma immediata; va per llarg però, segons el Subdirector de RRHH, les condicions del personal que ara fa de cap de sala no canviaran en absolut. El Cap de la Divisió de la Sala Central explica que s’està pendent de programar una trobada amb el personal afectat a Tarragona, que és on es va fer la prova pilot.

Segons el Subdirector de RRHH, d’aquesta manera es donarà resposta a un pla de carrera en almenys un dels col·lectius laborals que treballen a la DGPEIS.

c) Document de cobertura

La part social expliquem que aquest document ha estat elaborat entre IAC-CATAC i UGT i Interior ja ha fet algunes observacions a la proposta. Demanem programar una trobada específica per debatre sobre aquest retorn. Es programa la reunió per a dijous 20 de juny a les 08 h.

La part social demanem que els TEOC de Campanya no han de comptar com a mínims (la DGPEIS, sí), perquè això va en detriment dels TEOC que són representants sindicals: quan s’agafen hores, els torns tècnicament queden sota mínims, però com que hi ha un TEOC de Campanya, la DG no cobreix les hores sindicals. El Subdirector de RRHH replica que sí es cobriran, que ja tenen l’autorització. I arribat el cas, les hores sindicals es cobriran amb hores extra. La part social proposem que mai no es prohibeixi demanar hores sindicals durant la Campanya, fins i tot quan demanar-les impliqui deixar els torns sota mínims. El Subdirector de RRHH ho veu “adequat” però depèn que Intervenció ho autoritzi.

d) Incidències per la falta de calendari de TEOC

IAC-CATAC demanem que els documents dels calendaris siguin signats al més aviat possible, perquè ara hi ha incidències que, segons les Regions, s’acaben resolent d’una manera o altra tot i que falten redactats específics que regulin els problemes que van sorgint. El Subdirector de RRHH diu que cal fixar un criteri unitari per a tothom.

e) Interpretació d’imprevisible per part dels Caps de Coordinació

IAC-CATAC expliquem que hi ha algunes incidències i que cal resoldre com interpretar les diferents situacions que es van donant. Per exemple, és necessari determinar el concepte d’imprevisibilitat (hi ha cops que es fan passar per imprevisibles situacions que no ho són). El Cap de la Divisió de la Sala Central proposa fer el redactat d’una manera més clara.

f) Mínims dels TEOC de reforç de campanya

Tema ja tractat en el document de cobertures.

 

5.4. Cursos ISPC:

 a) Incidències amb les comunicacions dels nous cursos de borsa, falta d’informació i previsió. Necessitat de diferencia curs bàsic per ocupar lloc de funcionari dels cursos de borsa o BBVV

Enguany hi ha hagut molts cursos d’ampliació de borsa. La part social lamentem el sistema d’informació dels cursos (hores, format…) i, sobretot, dels tempos. La comunicació s’ha fet molts cops un parell de dies abans de l’inici dels cursos. Cal informar amb més temps i assegurar-se que arriba. És una incidència que IAC-CATAC ja hem denunciat al grup de treball de formació del Departament d’Interior.

Per una altra banda, la part social considerem que, en un curs de formació, no es pot demanar el mateix percentatge d’assistència que en un curs bàsic per a persones que ja han aprovat unes oposicions. “No podem ser tant exigents”. També sol·licitem ser més flexibles amb la justificació d’absències.

La Subdirectora general d’Administració i Suport Acadèmic de Institut de Seguretat Pública de Catalunya pren nota perquè l’Escola de Bombers ho tingui present.

b) Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023: Comprovat que hi ha una formació del 2023 de 18 hores dels TEOC, a quin contingut i dates correspon?, per què la Formació obligatòria constava de 24h

L’ISPC explica que, al final, el curs planificat inicialment de 24h va quedar curt i només se’n van fer 18 h; per això, al final va comptar així en els expedients de cada persona que s’hi va matricular i el va seguir. També s’informa que, per ara, no és immediat que aquests cursos constin a l’ATRI de forma automàtica un cop superats: caldrà continuar notificant-los perquè hi siguin introduïts.

 

6.- Torn obert de paraules

La part social denunciem com es van gestionar els permisos per votar en les darreres eleccions europees: algun TEOC va haver d’allargar jornada fins a 4 hores i no van poder votar. La Cap de Serveis de RRHH explica que a 30 de maig es van publicar instruccions per a bombers i per a personal laboral i remarca que faran un reforç de les comunicacions perquè totes les unitats apliquin els protocols pertinents perquè es garanteixi el dret de les persones treballadores a exercir el seu dret de vot.

La part social expliquem que a Rurals no s’han cobert els reforços previstos (han quedat 4 vacants sense cobrir) i el personal operador comença a estar sobrecarregat de feina. Aquesta situació genera preocupació entre el col·lectiu. La Cap del Servei de Gestió de Personal de la DGAR explica que s’està treballant per cobrir aquestes vacants.

IAC-CATAC demanem si el personal PAS ha tingut reforç de Campanya. El Subdirector de RRHH respon que no; no n’hi ha hagut, tot i que reconeix que aquest personal ara té més càrrega de treball. S’està treballant per aconseguir un dimensionament correcte d’aquest planter.

La Cap de Serveis de RRHH explica que la pròxima setmana faran una reunió interna per valorar com ha anat el procés de contractació de Campanya. S’agraeixen propostes i suggeriments.

Després del recent incendi del camió plataforma del CLB, el Subdirector de RRHH explica que la nova UCA arribarà al juny/juliol de 2025. La gestió no es resoldrà de seguida. Mentre no arriba, es contractarà una nova UCA per cobrir tot aquest temps. El Subdirector de RRHH informa que a les Regions es doblarà el número de vehicles petits. IAC-CATAC diem que, tot i això, en aquests vehicles petits no es poden carregar palès amb sacs de sepiolita, per exemple; això els deixa descoberts mentre no arriba la nova UCA per cobrir la baixa de la que acaba de cremar.

La part social lamentem que les crides a la contractació de Campanya s’han fet amb menys de 15 dies, i demanem una millora del procediment. També comentem que hi ha conductors que han hagut de treballar en altres Regions perquè les places a la seva ja estaven exhaurides: proposem que en la pròxima Campanya, a aquest personal se li ofereixi la possibilitat de tornar a la seva Regió d’origen.

Pel que fa a les borses, la Cap de Serveis de RRHH explica que volen demanar als aspirants a més d’una borsa a quina d’elles estan disposats a renunciar, arribat el cas. També informa que s’està treballant per millorar la informació sobre borses al web. Finalment, informa que s’està fent la selecció de les persones que han de cobrir les 4 places als centres ERA a les Regions (2 a la REMN, 1 a la REG i 1 a la RET). Aquest personal és un dels que acabarà formant part de la categoria de Logística, com a oficials de primera. La convocatòria es va fer via ATRI i s’hi van presentar 40 persones. El termini de presentació de sol·licituds va acabar el passat dia 13 de juny.

 

Veure en PDF: Cataccrac intercentres juny 24