COMITÈ INTERCENTRES SETEMBRE 2023

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals
  • Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que s’està elaborant la proposta per fer aquesta diferenciació pel nou conveni. A la DSCB se’ls ha demanat un informe amb les singularitat de la feina de TEOC en bombers. Les Direccions Generals s’han reunit i s’està elaborant la proposta. Es demana poder-ho tenir abans del concurs de mobilitat, però no ho poden garantir.

  • Compensació de les 40 hores de formació anuals: (article 51)

La part social exposem que la formació obligatòria i calendaritzada que s’està donant actualment no ha de computar dins d’aquestes 40 hores de formació que ens ha de facilitar l’administració. L’administració respon que ells entenen que és una formació i per tant es pot comptabilitzar dintre d’aquestes hores. La IAC-CATAC exposem que en l’article 51.1 del VI Conveni s’exposen els objectius de la formació i en l’apartat b) es diu: “facilitar la formació necessària per a la promoció vertical i horitzontal dels treballadors/ores”. En aquest cas, com no hi ha cap tipus de certificació d’assistència ni aprofitament, aquesta “formació” no pot ajudar en la promoció dels treballadors i treballadores, per tant, la part social considerem que no es tracta d’una formació sinó d’unes jornades. La IAC-CATAC responem que aquest tema ja es va parlar en una reunió anterior, concretament en l’ACTA núm 1 del 3/2/2021 en el punt 8. En aquest punt es va exposar el següent:

“El cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers respon que no hi ha formació obligatòria, sinó 3 jornades d’implantació, que van al calendari, i després el treballador té dret a 40 h de cursos de formació a què es pot apuntar voluntàriament. Es parlarà amb l’Escola i les regions per poder proposar almenys un curs de 18 h, part on-line i part presencial, seguint el protocol COVID de l’Escola. No tot es pot fer telemàticament.”

Seguint aquestes premisses la part social considerem que el que s’està oferint al treballador/a són jornades d’implantació calendaritzades i  no pas un curs de formació amb certificació. També s’exposa el fet que en alguns casos RRHH ha denegat la compensació de cursos de formació perquè s’han realitzat en llocs privats. Es pregunta quins criteris es segueixen per denegar la compensació d’aquestes formacions, quan aquest tema ja es va acordar en una reunió anterior (punt 8 acta num1 del 3/2/2021).

L’administració respon que preguntarà què es va parlar en aquella reunió i que s’acabarà d’acordar amb les diferents Direccions Generals.  La IAC CATAC deixem constància que si no es deixen compensar les 40 hores portarà aquest punt a la CIVE.

1.3 Grups de treball: Creació de document de tots els grups de treball, amb els acords consensuats per portar-los al Comitè.

La part social demanem que al final de cada reunió dels diferents grups de treball es faci un document perquè quedi constància per escrit del que s’ha acordat. Per part de l’administració diuen que no hi ha cap problema.

 

2- DGP

2.1 Informació proves teletreball telefonistes

No s’han repetit les proves perquè s’està esperant als nous ordinadors. També hi ha hagut moviment de plantilla i s’està a l’espera de poder-ho tornar a fer. Se’ns informa que ja estant ubicats a Plaça Espanya.

2.2 Sol·licitud de peça impermeable per a conductors polivalents.

S’ha fet la consulta i han considerat que Sí que seria bona idea i s’inicia el tràmit per proveir la peça de roba a tots els conductors polivalents. De moment no hi ha previsió d’entrega.

 

3- DGAR

3.1 Reunió per valorar la implementació dels nous calendaris a TEOC durant el 2023. (Retorn del treballadors).

IAC-CATAC deixem en constància que a Torreferrussa amb la variabilitat horària i les nits saltejades no dona temps al cos adaptar-se. Els treballadors i treballadores no estan d’acord amb el calendari actual. La part social demanem una reunió amb el Departament per buscar solucions al problemes d’horari actual. Des del Departament acordaran data per fer-la.

3.2 Possibilitat d’augmentar la plantilla de TEOC.

S’ha executat l’ampliació amb 6 TEOC i el que faltaria seria la incorporació d’un cap de sala que anirà a Torreferrusa. Per a properes ampliacions s’haurà d’esperar al proper pla estratègic que es farà durant el 2024 amb la previsió d’execució que anirà del 2025 al 2030.

També es fa saber que a Tarragona falta personal i la DGAR informa que ho tenen present i que intentaran l’increment de personal en el proper pla estratègic.

Des del Departament manifesten que saben que hi ha una necessitat però el Pla Estratègic està tancat i no podem fer res.

 

4.- DGPEIS

4.1 Estat de la tramitació de la modificació de la Llei de Bombers, Escala de Suport.

El subdirector General de RRHH informa que s’està treballant en la modificació i està seguint la seva tramitació. La IAC-CATAC preguntem quines categories integraran a l’escala de suport. El subdirector de RRHH vol ser prudent perquè diu que potser funció pública pot fer modificacions al redactat inicial per part de l’operativa. Com ja s’està treballant en una Llei pressupostària s’ha optat per fer la tramitació a  través d’una Llei d’acompanyament ja que en principi hauria de ser una forma més ràpida d’assolir-ho ja que abans de finals de desembre haurien d’estar aprovats els pressupostos.

4.2  Estat de la tramitació del cobrament del complements.

S’ha enviat la modificació de la RLT a funció pública. No es creu que pugui entrar ara al setembre. S’està a l’espera que es reuneixi la comissió de la RLT perquè sigui aprovat. Quan hi hagi algun canvi se’ns avisarà. La part social remarquem que sobretot s’hauria de fer abans d’acabar el 2023 per evitar que els treballadors/es hagin de fer declaracions complementàries.

4.3  PREMSA: Document de localització ja tancat.

L’administració informa que es farà arribar la documentació i ja tenir-ho pel calendari del 2024.

4.4 TEHM: estat de les gestions per solucionar amb la Seguretat Social el problema de la cotització.
La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que el problema ve per un canvi de la normativa legal ja que en un principi la cotització venia donada per la feina que feia el treballador/a i després es va passar a cotitzar segons les funcions de l’empresa. S’ha fet la consulta i s’ha reclamat però de moment no hi hagut resposta per part de la Seguretat Social.

4.4  CONDUCTORS:

  1. a) Complement d’encarregat del Centre Logistic de Subirats:

El Subdirector General de RRHH ens fa saber que finalment no es farà un complement nou si no que es donarà al treballador el complement de cap d’equip, ja que aquest complement ja existeix en el conveni i serà molt més fàcil de tramitar que crear un complement nou. S’està treballant en el departament amb la proposta per veure d’on es trauran aquests diners per aquesta despesa. Aprofitant aquest fet també s’inclourà en la proposta el complement que falta per al tercer TEOC de la DSCB (els antics Eòlia). Per enviar-ho a direcció de serveis.

  1. b) Data per creació grup de treball pel canvi de tasques:

El subdirector general de RRHH demanarà a la DGO un o dos representants per iniciar aquest grup de treball. La idea seria començar a l’octubre.

4.5  AOF:

El subdirector de RRHH comunica que el canvi de categoria es farà efectiu per l’any vinent de categoria E a D2. També se’ns a comunicat que per fer aquest canvi tots els AOF han de tenir els estudis pertinents pel canvi de categoria, i si es donés el cas que no ho fos, el que es faria és una equiparació salarial de les categories però sense canviar-les. Des de la part social manifestem que no podem assegurar al 100%, però creiem que tots els AOF tenen els estudis pertinents. Igualment se’ls hi demanarà que actualitzin el seu expedient a l’ATRI.

El subdirector de RRHH manifesta que els AOF només tindran contractes de 3 o 4 mesos, no es contempla més temps.

Sobre el complement de disponibilitat ens ha manifestat que estan d’acord i que ara s’ha de fer la petició a Economia i presentar els números de la quantitat, on es sumaria el complement de perillositat i el complement de cap de setmana conjuntament.

El subdirector de RRHH comunica que els fitxes discontinus no poden ser funcionaris, és per un tema legal, no existeix a nivell jurídic ni legal.

La reunió de grup de treball es programarà a partir del 16 d’Octubre.

4.6  TEOC:

  1. a) Inici dels Caps de Sala de Suport.

El subdirector General de RRHH  respon que el proper dia 1 d’octubre es farà la incorporació d’aquests TEOC’s i que la tercera plaça va lligada a la proposta que s’ha fet conjuntament amb el complement de cap d’equip de l’encarregat de logística.

El tercer TEOC de moment té la seva plaça a Girona però la idea és que continuï fent les tasques a la DSCB, per això se’ns informa que ja s’ha parlat i que el torn que queda descobert a Girona es cobrirà amb contractes de reforços. Es contractarà una persona cada rotació de torn que sigui necessari. La part social demana que es miri de calcular tots els dies que caldrà fer aquestes cobertures i fer un contracte continuat fins a finals d’any. Des de RRHH responen que ho miraran, ja que d’aquesta manera evitem haver de fer diferents contractes contínuament.

  1. b) Data per fer una primera reunió amb el nou Cap de divisió de sala Central i la part social:

El Cap de la DSCB comenta que li queda fer una reunió amb els TEOC’s de la sala central i preveu que cap a la segona setmana d’octubre es podrà reunir amb la part social.

El Cap de la DSCB, aprofitant la reunió, comunica a la part social que proposa: que les 11 persones que son aptes però que han quedat fora de les borses d’ampliació de TEOC, puguin accedir a la formació de 120 hores. S’acorda que es farà una reunió extraordinària de l’òrgan tècnic per fer aquesta ampliació de places en les borses que estan en procés.

4.7  AMPLIACÓ DE BORSES:

La part social hem detectat que cal una ampliació immediata de les borses de Premsa i AOF per intentar que siguin Territorials.

El subdirector general de RRHH informa que, ara per ara, les borses demanen que tinguin un sistema més dinàmic. Ens comuniquen que ens passaran una proposta per simplificar diferents aspectes. Estarem a l’espera de la proposta.

4.8  Pla Formatiu Personal Laboral de la DGPEIS 2023/2024

Pels col·lectius TEOC I EPAF sembla que està bastant clar pel personal nou que s’ha d’incorporar, però pels altres col·lectius més minoritaris encarà s’hi està treballant. Ho han d’acabar de lligar amb les diferents unitats.

 

5.- Torn obert de paraules

La IAC-CATAC preguntem si es cobrirà la desena plaça d’EPAF, ja que s’ha fet un calendari per 10 treballadors/es quan en són 9. La resposta és que la desena plaça queda contemplada amb les 9 places de reforç de 6 mesos que es contracten cada any com a fixos discontinus, però no està contemplat que sigui per tot l’any.

La IAC-CATAC també fem saber que hi ha un treballador que ha canviat de contracte de CF a un contracte per una baixa, i ara no pot entrar amb les seves credencials. Ens responen que això ho determina el Gicat, però el problema està en que fins que el treballador no tingui el contracte efectiu el Gicat no li pot donar d’alta d’usuari per un tema de seguretat. Per aquestes situacions cada Regió disposa de dos usuaris transitoris, però no són nominals i per tant es perd la traçabilitat.

El cap de la DSCB demana que li diguin quin es l’interlocutor del Gicat, per poder explicar-li aquesta situació i mirar de trobar una situació. El subdirector de RRHH comunica que miraran de passar-li el contacte. De moment l’única solució que hi ha serà utilitzar els usuaris transitoris.

Veure en PDF: COMITÈ INTERCENTRES 20-9-23