El 20 de març es va reunir el comitè intercentres d’Interior i tot seguit us deixem el resum dels aspectes més destacats que s’hi van tractar:

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

1.1.- Calendaris 2024

TEMH – Per aquest any es mantindrà el calendari anterior i el Departament emplaça a treballar després de l’estiu el nou calendari amb l’ampliació de plantilla de 4 persones amb l’obertura de la base d’Olot.

TEOC – La part social hem de passar el document treballat en el grup de treball perquè el Departament el validi, també està pendent el document de cobertura.

SCT: Petició reunió per parlar del calendari de TEOC 

La part social manifestem el nostre malestar davant que a data d’avui no s’ha proposa’t data per la  reunió del grup de treball. El cap de Serveis de RRHH demana que li tornen enviar les anomalies que hi ha sobre el calendari, per proposar data. La part social enviarem els punts a tractar.

 

1.2.- Pla Formatiu 2024

Els Departaments segueixen sense aportar la informació de les formacions específiques. La part social restem a l’espera del pròxim comitè per tenir-ho. Formació del 2023 i l’ha d’aquest any.

 

1.3.- DS. Oficina de la Xarxa Rescat. Problemes amb la reposició de la roba del personal de taller Radio.

La part social ens queixem de la manca d’assistència dels responsables de la Xarxa Rescat, reclamem la seva assistència pel pròxim comitè per donar resposta de la roba així com els llums prioritaris dels vehicles que utilitzen.

 

1.4 Aprovació, si escau, de la proposta de temaris de les categories següents, a l’efecte de ratificació posterior per la CIVE. ( A1 Tècnic/a de gestió del trànsit, C1 Tècnic/a especialista en manteniment d’helicòpters,  E Auxiliar d’ofici forestal (pendent proposta de temari).

El Departament demana fer una reunió extraordinari del Comitè per aprovar els temaris abans del dia 5 d’abril. La part social mirarà de tenir aquesta revisió pel 5, però manifesta que hi ha temaris que han arribat tard.

 

2- DGP:

 

2.1 Impermeable dels conductors– estat del procés d’adquisició.

El Departament comunica que si no hi ha cap contratemps es començaran a repartir al mes de maig.

 

3.- DGPC

 

3.1 Estat de l’ampliació de borsa de TEOC del CECAT.

La Coordinadora de Gestió explica que està a l’espera de les ultimes modificacions del document de borses per fer l’ampliació de borsa.

 

4.- DGAR

 

4.1 Informació sobre els reforços d’estiu.

 

De manera excepcional es faran 11 contractes de TEOC, 2 de tècnics informàtics i 1 periodista.

 

5.- DGPEIS

 

5.1  Estat de la tramitació de la nova llei de bombers.

El Subdirector de RRHH comunica que al no haver-hi pressupostos, no hi haurà Llei d’acompanyament. Resten a l’espera del nou govern i que pel 2025 amb els nous pressupostos es pugui crear l’escala de suport amb la modificació de la Llei de Bombers 5/1994.

 

5.2 Mantenir accés a l’ATRI fixes-discontinus

La Cap de RRHH comunica que estant a l’espera de la unitat informàtica que s’encarregà de la gestió per validar-ho, no hi hauria d’haver-hi cap problema.

La part social aprofitem per demanar el correu corporatiu per alguns EPAF, que el tenen però no ho sabem.

 

5.3 Incidències del cobrament dels nous complements.

Davant que encara hi ha alguna anomalia de no cobrament dels complements, la Cap de de RRHH comunica que està preparant un informe per a Intervenció Econòmica per poder resoldre-ho.

 

5.4 Premsa – Estat del procediment per definir normes de cobertura 

La Cap de RRHH comunica que avui mateix ha parlat amb el Cap de premsa per reunir-se i acordar quines son les necessitats i les cobertures que s’han de cobrir.

 

5.5 AOF

a) Trasllat acords de la reunió del 12 de març.

Que quedi en acta davant la reunió de grup de treball que va haver-hi, la prova de manteniment es farà per barems d’edat i gènere, el temps invertit i el quilometratge serà compensat o abonat amb dietes, la prova de manteniment seran la segona quinzena d’abril ( si no escau la setmana santa). El director de RRHH informa que encara no sap si serà campanya de 3 mesos i 20 dies o de 4 mesos. El document del complement no es veurà reflectit l’apartat de vacances, aquest estarà al document de calendari. El Subdirector de RRHH assegura que els AOF no començaran fins el dia 1 de juny.

 

b) Curs BBVV dels AOF

La part social manifestem que la formació dels AOF és continuada, igual que el curs de BBVV, i que hi haurà casos on es perdran classes. Demanem flexibilitat per recuperar les classes d’aquests aspirants. Des del departament demanen que enviem els casos per estudiar-ho. Amb el 20% que es pot faltar no seria suficient per assistir a les classes.

 

5.6 TEOC.

La part social demanem un altre data de reunió grup de treball perquè hi hagi una continuïtat. El Departament proposarà dates.

 

5.7 TEHM- Com estan les gestions per solucionar-ho amb la S.S?

El Subdirector de RRHH comunica que han tingut resposta de Tresoreria general, i indica que el Reial Decret 1559/1986, de 28 de juny, pel qual es redueix l’edat de jubilació del personal de vol de treballs aeris i no es d’aplicació al personal estatuari funcionari o de l’administració pública. Amb aquesta informació, el Departament no faran res, i ha de ser el treballador que ha de denunciar.

 

5.8 EPAF. Reunió grup de treball per parlar de la proposta de PRO.RH

Còmput de vacances en caps de setmana

La Cap de RRHH comunica que el conveni diu que les vacances han de ser en dies laborables, llavors ells sempre han computat de dilluns a divendres, i si algun treballador li cau en cap de setmana aquests dies els ha de tornar. Davant d’aquesta situació tant la part social com el Departament volem arribar a un acord on les vacances es puguin gaudir de dilluns a diumenge amb planificació. S’ha de mirar el redactat. Tenint en compte la cadència de cada col·lectiu.

 

a) Selecció formadors motoserra al ISPC

La part social demanem que els EPAF puguin ser formadors. A data d’avui només poden accedir-hi els bombers. La part social manifestem el seu malestar que no ho puguin ser quan ells son els experts i treballen cada dia amb elles. La idea es que es faci per temàtica i no per col·lectiu. Que no es deixi participar perquè és personal laboral no és coherent. El subdirector de RRHH presentarà un escrit a l’ISPC, però no garanteix res perquè van pel seu compte.

 

b) Confirmar que aquest estiu no tornaran a fer la categoria EPAF-GRAF.

El Subdirector de RRHH comunica que aquest any no existirà aquesta figura. En canvi sí que es faran contractacions de reforç de 2 TEOC i 4 EPAF per 4 mesos assignats a Cerdanyola. La part social demanem més informació perquè hi ha incoherències amb les necessitats de l’EPAF i les funcions i horaris d’aquest dos col·lectius. Des del departament s’ens facilitaran aquesta informació.

 

5.9 Conductors: 

Novetats dels conductors i l’escala de suport.

La part social informem que hi havien rumors conforme que aquesta categoria no anava estar a l’escala de suport. El Subdirector de RRHH comunica que no hi havia una determinació d’aquesta categoria que estigués dintre, si no que es deixava a nivell parlamentari quines eren les categories que anaven a composar la futura escala de suport

 

Reunir grup de treball urgent.

Es demana per part de les dues parts per finals d’Abril. 

 

5.10 Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023.

Des del Departament encara no tenen aquesta informació.

 

5.- Torn obert de paraules

La Cap de RRHH de la DGPEIS comunica que es començarà a fer crida a tot el personal fix-discontinu. Ara hi ha 50 persones amb excedència.

 

Veure en PDF: Cataccrac INTERCENTRES MARÇ 24