Prèvia

La prèvia del dia 21 queda en acta que ni el Subdirector de RRHH de la DGPEIS ni el Cap de la Divisió de Planificació i Gestió assistiran a la reunió, es planteja que es farà una extraordinària el dimecres dia 28 de juny pels temes pendents que hagin de contestar.

 

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

 

 • Complements de comandament i lloc DGPEIS i DGAR

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical confirma que els complements, tots 3, venien en un pack econòmic únic des de la DGPEIS. No hi havia possibilitat que fossin individualitzats per col·lectius.

El dia 16 de juny es van aprovar a la Comissió Negociadora. El dia 19 es va passar el certificat a Direcció de Serveis on s’ha començat a fer la tramitació perquè es faci efectiu aquest complement a nòmina. La tramitació no és àgil, amb la conseqüència que els complements no es podran arribar a cobrar fins al mes de setembre, tenint en compte que és retroactiu a dia 1 de juny.

 

 • Categories o especialitats diferenciades col·lectius TEOC:  Estat per part de les diferents DG de la creació de l’especialitat o categoria específica de TEOC per cada una de les DG d’Interior. 

 

La part social manifestem que no es pot tenir aturada la petició de les categories diferenciades fins que la DGAR i PC facin la tramitació. Les diferents responsables de cada departament manifesten que tornaran a enviar la petició que fa temps van enviar i que no van tenir resposta o va ser negativa.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que ara que hi ha un equip de responsables diferents de quan es fa fer la petició anterior, pot haver-hi la voluntat de fer les diferents categories i demana que es faci una petició conjunta perquè quedi clar el motiu d’aquestes especialitats diferents.

 

 • Teletreball telefonistes del Departament:

 

Des del Departament de Policia estan fent proves per la viabilitat, quan facin la prova real i el seu resultat, que encara no tenen data (però no creuen que es demori gaire), si sortís positiva es procediria a executar el teletreball.

 

 • Grup de treball de Borses:

 

Des de RRHH de la DGPEIS, davant de la petició reiterada per part de la part social de fer una reunió urgent del grup de borses, manifesta que a causa de la gestió de la Campanya Forestal no tenen possibilitat de fer la reunió, plantejant fer-la després de campanya. La part social manifestem que la reunió es va demanar fa temps, abans de campanya, i que la reclamació per part de la CIVE per resoldre les diferències sobre el criteri d’aplicació de la causa de suspensió del punt 4.6.2.b (contracte de durada determinada), al no haver-hi resposta a la part social, considerem que la resolució ha de ser retroactiva des del moment que es detecta el problema. No es queda amb cap data.

 

RRHH de la DGPEIS informa que s’estan plantejant denunciar els acords de borsa perquè no veuen viable que hi hagi una persona apuntada a 5 o 6 borses de treball perquè aquest any la gestió de la campanya forestal ha sigut insostenible. La part social manifestem que és un problema de falta de planificació i no d’acords, quan fa temps que la part social estem reiteradament dient que les diferents borses estan buides i no hem sigut escoltats. Amb la conseqüència que s’acaben fent processos extraordinaris per tots, saltant-se els acords de borsa per poder proveir les places.

 

2- DGAR

 

2.1 Pendent. Resposta a la proposta de petició de inclou el temps de treball com a TEOC com a mèrit per les oposicions d’agents rurals.

 

La Cap del Servei de Coordinació Administrativa de la DGAR manifesta que ja han parlat amb Direcció de Serveis i per a la pròxima convocatòria ho valoraran.

 

2.2 Estat de les cobertures pendents de les sales i dels reforços d’estiu.

 

La Cap del Servei de Coordinació Administrativa de la DGAR comunica que hi ha dos reforços que van començar el 10 de juny  i dos el 15 de juny a la Sala Central de TEOC. Després, el dia 15 també van iniciar a Sort i Lleida, el dia 19 a Terres de L’Ebre i el dia 20 a l’Alt Pirineu. L’ampliació de borsa va finalitzar tot el procés a principis de juny amb el fet que s’han pogut cobrir totes les incidències que hi havia pendents (baixes i reduccions).

 

3.- DGPEIS
3.1 Pendent.

 

Document de localització de Premsa. Des de RRHH se’ns informa que ahir a la tarda van parlar amb la unitat i estan a l’espera que ells enviïn una proposta. Se’ns comunica que la responsable de la unitat de Premsa marxà a un altre departament. L’objectiu es tenir el document abans que marxi. Des de RRHH comuniquen que hi ha 3 places a cobrir a Premsa.

3.2 Participació i consulta de l’estat de proposta de la inclusió del personal laboral a  la Llei de bombers

 

Abans del dia 1 de juny, el Departament havia d’enviar un document al Parlament. Resposta a la reunió amb data dia 28 de juny per part del Subdirector de RRHH que comunica que estan treballant amb la modificació parcial del Llei 5/1994, no només amb la creació de l’escala de suport sinó en altres àmbits que al Departament li interessa. Actualment el document està en assessoria jurídica del Departament d’Interior.

Es podrà aprovar per dos vies (miraran quina és més viable, que no vol dir més ràpida)

 • A través de Decret que després ha de ser ratificat pel Parlament en un període màxim de 30 dies.
 • Mitjançant Llei d’acompanyament de pressupostos.

Via ordinària la descarten perquè podria tardar dos anys i ells tenen pensat que entri en vigor al 2024.

El Subdirector de RRHH manifesta que no ens poden dir quines categories de personal laboral es queden dins i quines no perquè és susceptible de modificació, i que tindrem 15 dies per fer al·legacions.

El Parlament ha ampliat aquest termini de presentació de documents fins al setembre.

 

3.3 Novetats de l’Acord de Bombers que afectin el personal laboral (si ja s’ha signat)

 

Resposta a data 28 de juny del Subdirector de RRHH: encara no s’han firmat els acords amb els bombers. Manifesta que els AP condicionades al risc continuarà igual pels TEOC perquè a l’ultima proposta dels acords de bombers durant la campanya els AP continuaran supeditades al risc. Des de IAC-CATAC se li Ha recordat que l’últim Intercentres extraordinari va manifestar que el personal laboral no podia tenir més restriccions que el personal funcionari de Bombers. Un altre cop es desdiu de les seves paraules.

 

3.4 CF 2023 –

 

 1. a) Informació de contractacions (places sense cobertura).

 

Des de RRHH se’ns informa que s’han cobert totes les places de AOF, dues d’elles a data de dia 21 de juny que faran la formació a data 3 de juliol, que és la segona tanda de formació. Tots els laborals que s’han contractat, per campanya forestal, després del dia 15 de juny, faran la formació el dia 3 de juliol. Com a campanya forestal han quedat sense cobrir: dues places de TEOC a Girona i 3 TEOC de la Sala Central. Estan a l’espera de la borsa excepcional que està en procés.

 1. b) Informació procés ATRI per les places de AOF.

 

Del procés d’ATRI d’AOF es van convocar 561 persones, 328 van ser aptes, 7 no van ser aptes. 226 no es van presentar. Es van adjudicar 47 places i dues d’elles van renunciar i s’estan adjudicant a data d’avui per iniciar contracte a dia 3 de juliol.

 

 1. c) Incidències amb la roba:

 

El nou Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers manifesta que el Cap de l’Àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia li ha passat un informe per poder informar a la part social on manifesta que hi ha un problema de tallatge, falten talles petites, que no estarà resolt fins al 2024 i que hi haurà un contracte de subministrament nou. Per resoldre-ho han agafat granotes de la talla M i S antigues higienitzades i descontaminades per cobrir aquesta campanya. IAC-CATAC manifestem, i som coneixedors de primera mà, que les granotes que s’estan reutilitzant tenen molts anys i no passarien la traçabilitat de seguretat. Es deixa constància per part de IAC-CATAC que es traslladarà a la reunió de PRL aquesta situació de risc.

 

A data 28 de juny el Subdirector de RRHH comunica que, davant que personal AOF s’han quedat sense granotes per problemes de talles, “mirarem com ho fem de forma ràpida i urgent”. Afirma que ho traslladaran al Servei Tècnic per estudiar-ho i precisa que en el Cap de l’Àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia ja n’està al cas. IAC-CATAC proposa que li donin als AOF que no tenen granota de la seva talla, jaqueta intervenció lleugera i pantaló intervenció de bombers, com a mesura provisional d’aquesta campanya.

 

El Subdirector de RRHH diu també que actualment s’està treballant en el desplegament d’un aplicatiu que permetrà les Regions veure l’estoc que hi ha de cada peça, al Magatzem de Subirats i, a la llarga, de cada Magatzem de Regió. Ara s’està desenvolupant l’aplicatiu de Subirats i la idea és que abans de finals d’aquest any, en el sistema hi estiguin integrats els Magatzems de les Regions. El Subdirector de RRHH assegura que amb l’aplicatiu es podrà fer seguiment de l’estat de cada gestió.

 

Quant a la possibilitat de lliurar un segon pantaló als AOF, el Subdirector de RRHH diu que ho investiga i “avui mateix” si es podrà fer o no. El personal de Premsa no podrà tenir l’equipament definitiu fins al 2024, però la DG mirarà què pot lliurar per a aquesta CF amb el que queda d’estoc. El Subdirector de RRHH ho preguntarà, s’informa i també donarà resposta. “Aprofitem el que hi hagi en estoc encara que no hi posi Premsa; només per a aquesta Campanya”, assegura.

 

La presidenta del Comitè, precisa que aquest tema ja va quedar pendent de resposta en el transcurs de l’últim Comitè Intercentres, de la setmana passada, i set dies després encara no s’ha avançat res. “Tinc la competència, però no l’estructura” per gestionar-ho, diu el Subdirector de RRHH. “Ara no hi ha ningú; no hi ha ni responsable de Magatzem”, afegeix. “Ho podem fer si tenim una mica de voluntat”, respon IAC-CATAC. “Com a molt aquesta tarda dono resposta dels tres punts”, conclou el Subdirector de RRHH.

 

 1. d) Estat del cobrament de les dietes pendents de l’any passat.

 

RRHH informa que hi ha una quantitat bastant elevada de dietes del 2022 que no s’han abonat. Uns 6 AOF han cobrat les dietes a 6 de juny (RETE i REG) i hi ha 3 AOF que està en tràmit. Hi ha altres dietes que encara s’han de fer la petició perquè hi hagut problemes de tramitació.

 

 1. e) Permisos prova física oposició bombers el 22 i 23 (pendent) i eleccions del 23 de juliol (nou): 

 

Des de RRHH se’ns comunica que per a la prova física d’oposicions a Bombers, al ser per una placa fixa a la Generalitat sempre tenen el dia natural per anar a les proves. I per a les eleccions, si estan de guàrdia tenen les 4 hores. La part social comuniquem al Departament que els col·lectius, com els AOF, que si es trobem en una situació de servei per la nit de llarga durada, el dia abans no perllongaran la seva jornada laboral, plegaran a les 20:30, que la part operativa sigui coneixedora i que quedi constància en acta.

 

3.5 AOF

 

Valoració proposta dels treballadors i treballadores i Comitè per a pujar la categoria d’E a D1/D2.

 

A data 28 de juny, pel que fa a l’ascens de categoria laboral (d’E a D2), el Subdirector respon que “ho gestionem de cara a l’any vinent”. S’haurà d’incloure en el pressupost de 2024. La idea és que els AOF siguin D2 ja la campanya forestal de 2024. Encara que hi hagin pressupostos prorrogats ho faran igualment.

 

El Subdirector de RRHH aprofita aquest punt per demanar a la Part Social que no s’inflin les expectatives del personal quant a determinades millores que no es podran complir. Assegura que no s’ampliaran les funcions d’aquest personal amb tasques que no pertoquen a la DGPEIS. El Subdirector de RRHH  adverteix que “amb determinats extremismes prendrem mal”.

 

El Subdirector de RRHH diu que els contractes d’AOF “mai seran de 12 mesos”. El  Departament té clar que aquesta categoria no serà de més mesos. Que aquest any fan 4 mesos però l’any que ve potser en tornen a fer 3. És una feina d’estiu i ho continuarà sent.

 

La part social volem deixar constància que els AOF que son fixes discontinus encara que el seu contracte s’iniciï a data 1 de juny de la seva activació, tenen contracte amb l’administració durant tot l’any. Es a dir, que si a l’inici del contracte es troben en una situació de mort d’un familiar, per exemple, tenen el dret de gaudir de permís.

 

3.6 Conductors

 

Des de RRHH se’ns comunica que la plaça a la Nord de conductor C1 s’ha cobert i començarà el dia 3 de juliol. La plaça de Cambrils de conductor C1, es traurà per l’Atri perquè no hi ha gent a la borsa. Des de IAC-CATAC es fa coneixedor a RRHH que hi ha un conductor de la categoria B que està en borsa, que té el carnet de camió I que estaria interessats en agafar aquesta plaça. Es tracta de places estructurals.

Des de la Part Social manifestem que els contractes de 3 mesos haurien de tenir la possibilitat d’accedir a aquestes places estructurals quan el treballador compleixi els requisits de la plaça.

 

 1. Informació sobre avaluació de PRL.

 

Des de RRHH han fet la petició però no tenen resposta. Igualment, des del Departament es manifesta que és un tema que s’hauria de portar al Comitè de Seguretat. Des de IAC-CATAC manifestem que s’ha portat a aquest Comitè perquè no hi ha cap resposta a les mancances i els riscos que tenen els conductors.

 

3.7 EPAF

 

 1. Incloure els EPAF a les activacions de bombers (M0, M1…) per poder reforçar les esquadres en cas de risc.

 

A data 28 de juny el Subdirector de RRHH informa:

 • Nivell M0 en EPAF no és viable, ja que M0 és per serveis i EPAF només hi ha 1 vehicle per seu i per tant no es pot fer. El M0 no és factible perquè només és per un servei en concret.
 • Nivell M1, M2, … s’haurà de demanar de ser mínims 3 en risc 5/6 i 6/6. Cobertura de mínims quan tenim risc de 5 o 6 (per arribar a mínims 3) per sota de risc 5, mínim 2. Es demana poder passar de mínim 3 en situació de risc, i diu que s’estudiarà.

 

 1. Estat compra armariets per roba per substituir els petits, principalment a Girona.

 

El Subdirector de RRHH informa que la compra d’armariets ja està aprovada i adjudicada. Desconeix ara mateix el termini d’execució del contracte; és a dir, el lliurament de tot el material. La Part Social ho demanem.

 

A data 21 de juny el nou Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, manifesta que el Cap de l’Àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia li ha informat que el procediment de petició s’ha elaborat i l’únic que falta és l’adjudicació, que son 30 dies i que fins setembre no arribaran.

 

3.8 TEHM

 

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que a través de la DGPEIS s’ha demanat un informe a la Seguretat Social perquè no saben si estan cotitzant bé. Per demanar aquest informe s’està acabant de redactar un document d’històric d’epígraf i de cotitzacions per tenir una resposta a la situació dels TEHM. Fins que no enviïn aquest document de consulta i tinguin resposta no poden donar informació a la Part Social.

 

3.9 TEOC

 

Des de RRHH se’ns informa del procés extraordinari. A la REG: s’ha convocat a una persona o ja se li ha fet l’entrevista i estarà proposada per cobrir. A la REMN: s’han convocat 9 persones però només han anat a l’entrevista 6 persones. REMS: 3 persones han fet l’entrevista, una d’elles per campanya forestal. REC: 4 persones convocades, i aptes només 2. Amb aquest procés no s’han cobert les places de campanya forestal. Queden pendent 2 places a Girona i 3 a la Sala Central, a part de les incidències de diferents sales (baixes, permisos…).

 

Des de la part social vam fer una proposta on el personal que es va presentar a l’última convocatòria de TEOC, que van passar tot el procés (examen i entrevista) però no van entrar per número de places, que se’ls hi faci la crida per començar la formació juntament amb aquesta borsa extraordinària. Des de RRHH estudiaran la proposta. La part social manifestem que és una proposta que fa temps que se’ls hi està demanat i que no és nova. La part social ens queixem que l’inici de la formació és el dia 3 de juliol, que no demorin aquesta proposta.

 

Des de IAC-CATAC manifestem, un altre cop, que sense saber la quantitat de gent que s’ha presentat, creiem que la borsa excepcional quedarà curta de gent perquè hi ha moltes incidències de personal a les sales de control. Reiterem la necessitat de la proposta feta per la Part Social de fer la crida al personal de l’última convocatòria que van passar tot el procés però no van entrar per número de places.

 

3.10 EPAF-GRAF

 

A data del 21 de juny, RRHH manifesta que els treballadors encara no han començat i el procés a quedat estàtic.

 

A data 28 de juny, el Subdirector de RRHH comunica que enguany hi havia una necessitat concreta, que no es repetirà en campanyes posteriors (“No hi haurà personal laboral adscrit a GRAF”, diu). En el procés d’enguany, no s’han entrevistat persones que ja tenien algun tipus de vinculació amb la DGPEIS per no generar nous forats de personal en altres unitats, sinó es generen “bucles infinits”. Precisa que s’ha fet l’excepció amb TEOC i EPAF, els únics col·lectius de laborals que poden entrar en zona calenta. EPAF, a més, també fa suport a l’anàlisi d’incendis forestals i de conductors de GRAF. Defensa aquestes exclusions de personal en el procés, assegurant que “a la DG hem utilitzat el sentit comú i la potestat organitzativa”, a l’hora de decidir-ho.

 

IAC-CATAC lamentem que aquesta manera de procedir és facilitar l’accés a qui interessa a la DGPEIS i denegar-lo a qui no, i hi veu símptomes de prevaricació. El Subdirector de RRHH rebat l’argument assegurant que no es pot adoptar l’actitud de “rebentar-ho tot”. “Hem fet el mateix amb els conductors i TEOCs”. “La DGOE ha fet un procés de selecció molt correcte i acurat”, conclou. IAC-CATAC insistim: el procés es va gestionar d’esquenes a la Part Social i només va arribar la informació un cop iniciat. La part social critiquem també, que en les bases, es comptabilitzaven els mesos treballats com a bombers voluntaris, cosa que hauria d’haver estat un mèrit, no determinant per a la tria definitiva del personal.

 

Aquest procés no s’ha fet correctament”, assegura la presidenta del Comitè. “No ho hem fet gens bé”, reconeix després el Subdirector de RRHH. Vist que aquest procés s’està repetint des de 2011, la Part Social demanem que s’acabi creant una nova categoria professional que permeti adaptar les tasques dels EPAF a les necessitats operatives. “Si fan falta, es pot buscar l’encaix”, diem la Part Social.

 

El Subdirector de RRHH té reticències, és partidari “d’optimitzar recursos” disponibles, per exemple, permetent els conductors entrar en zona calenta (i ampliar els complements del col·lectiu).

3.11 Pendent. Catàleg de roba del personal:

 

El nou cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, manifesta que el Cap de l’Àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia li ha informat que no est la versió definitiva del catàleg amb la inclusió dels comentaris i propostes i que fins a final de campanya no es podrà executar. Demana que al setembre, amb el Comitè Intercentres, es faci una presentació.

 

Des de IAC-CATAC recordem que al personal de PREMSA es va consensuar que per aquesta campanya forestal se’ls hi anava a donar roba, que no es demori i que es faci, sobretot botes forestals i material identificatiu. Es traslladarà al responsable.

3.12 Pendent. Pla formatiu pel 2023

 

Sense cap tipus de novetat per part de RRHH.

 

Torn obert de paraules

 

Des de RRHH de la DGPEIS se’ns informa que s’han de firmar els calendaris dels AOF i Conductors de Campanya Forestal.

 

La part social demanem que hagi resposta del Departament davant de la proposta que els AOF estiguin contractats durant tot l’any per fer tasques de prevenció d’incendis forestals i plantejar un sondeig al Departament perquè el col·lectiu AOF passi a formar part del col·lectiu EPAF, amb la formació que sigui necessària impartida per la DGPEIS, amb la justificació dels incendis forestal de 6è generació, canvi climàtic i el fet de tenir més personal amb major disponibilitat.

 

Veure en PDF: COMITÈ INTERCENTRES 21 i 28 -6-2023