La primera setmana de juny s’ha celebrat el CSSL de Personal Administratiu i Tècnic Laboral del Departament d’Interior. Una reunió on s’ha presentat la nova Subdirectora de Prevenció de Riscos Laborals. Tot seguit us deixem un resum dels punts més destacats del comitè, destacant primerament que l’Avaluació de Riscos dels Serveis Centrals estarà enllestida abans de finalitzar l’any, donat el seu gran volum i diversificació dels edificis.

 

Sinistralitat laboral

 

Un cop més, el personal de la DGP és qui pateix més les conseqüències de les mancances d’aquesta direcció general vers al personal administratiu i laboral. La complexitat és molt alta ja que s’han de fer tasques completament diferents a les adaptades a una comissaria. IAC-CATAC reiterem la formació específica per a aquest col·lectiu i que es tinguin en compte les seves característiques. També reiterem que ens no arriben correctament els comunicats d’accidents, que cal millorar les vies de comunicació.

 

Lipoatròfia

 

Hi ha un brot a Egara. De moment encara està en estudi per part de la mútua, però ja se n’han declarat quatres més que es sumen als dos que hi havia. És una molt mala notícia perquè el Departament havia treballat bé a Diputació per tal d’anar erradicant els casos. IAC-CATAC esperem que es reverteixi ràpidament el brot i que s’implementin les mesures preventives eficaçment. Serà difícil, ja que es precisa que la maquinària climàtica mantingui SEMPRE una humitat relativa per sobre del 50%, cosa que amb les deficiències de l’edifici pot arribar a resultar complicat. IAC-CATAC estarem pendents d’aquests casos i de la seva resolució. També demanarem les dades constants de temperatura, humitat relativa i CO2.

Temperatura edificis       

 

IAC-CATAC insistim, un cop més, amb la regulació de la temperatura dels edificis del Departament, sobretot ara de cara a l’estiu i la previsió d’altes temperatures exteriors. Proposem que, tot i que la maquinària, per Reial Decret hagi d’estar a 27º, aquesta s’engegui abans que el personal entri a treballar, per tal de garantir que la temperatura no superi mai els 27º en cap dependència. Demanem unes instruccions clares de manteniment de cada edifici per tal d’evitar possibles pèrdues d’eficiència de maquinària climàtica. També, IAC-CATAC denunciem el despropòsit d’aquest decret d’eficiència energètica, ja que molts llocs de treball s’ha de cobrir l’excés de calor amb pingüins, que precisament, molt d’estalvi energètic no proporcionen. La part social insistim quin és el protocol quan es superen aquests 27º a l’oficina? La Llei de PRL marca el màxim en treball sedentari, precisament, 27º. Sobretot preocupa l’edifici de les Corts, que estan en obres d’aires i no es garanteix aquesta temperatura als mesos més calorosos. IAC-CATAC demanem consensuar un pla de contingència davant les altes temperatures.

 

Complex plaça Espanya

 

IAC-CATAC preguntem sobre el pla d’autoprotecció dels edificis que componen el complex de plaça Espanya de Barcelona, Servei Territorial de Trànsit de Barcelona i Comissaria de l’Eixample. Se’ns respon que està en estudi i que es tornarà a fer la formació als membres dels equips d’emergència. Celebrem aquesta decisió i que s’estigui analitzant com procedir al complex.

 

Cadires Serveis Centrals

 

IAC-CATAC demanem, arran de l’observat a les visites de l’avaluació de riscos de Serveis Centrals, la renovació de les cadires de tot el personal dels edificis. Les cadires són molt velles, sense regulació lumbar, reposabraços immòbils i d’escuma i necessiten una renovació. La política del Departament ha estat anant cobrint i reparant les espatllades i comprar en petites quantitats per eventualitats. Esperem que surti l’avaluació de riscos i es pugui fer una renovació completa d’aquest mobiliari per a la salut laboral del personal.

 

Armers

 

Sobre la renovació d’aquests tipus d’armaris, que pesen prop de 170 kg es va solucionar la problemàtica del trasllat a Barcelona, amb una transpaleta, però no a territori. La part social demanem que es tingui en compte que aquest armari necessita un trasllat específic i un suport mecànic per a tot el territori. S’estudiarà. IAC-CATAC vam reclamar que es faci un recordatori a les regions que la manipulació dels armers s’ha de fer amb la maquinària adequada.

 

Torn obert

 

IAC-CATAC exposem que els cartells de “fora de servei” que utilitzen els i les conductores de la DGP      per traslladar vehicles oficials no enganxen prou bé i tenen el risc de sortir volant. Moltes vegades aquests cartells es porten a l’interior del vehicle amb el risc que això pot suposar de no portar el cartell ben visible. L’Administració estudiarà la problemàtica i ens informarà.

 

Veure en PDF: Cataccrac CSSL PATL Juny 23