Aquest mes de setembre s’ha reunit el CSSL del PATL, i IAC-CATAC, compromès amb la seguretat laboral, hem assistit a la reunió, com sempre hem fet en els darrers anys, sobretot durant la pandèmia. Tot seguit us deixem el resum de la reunió.

Avaluacions de riscos

A la intranet del Departament es troben actualitzades les avaluacions de riscos que donen el punt final a la pandèmia de la COVID-19. Aquí podeu trobar l’avaluació del PATL. Aprofitem per explicar que a la intranet del Departament d’Interior es troben tots els fulls informatius de prevenció de riscos, que sempre és molt interessant de tenir present.

Pel que fa a les avaluacions de riscos pendents de serveis centrals, encara s’estan ultimant, així com els plans d’emergència del complex de plaça Espanya i de l’edifici 112 que finalitzaran aquest any.

Sinistralitat

Hi ha hagut un lleuger augment de la sinistralitat, degut a un major índex de comunicacions dels accidents. Des de IAC-CATAC celebrem la conscienciació que té el personal a l’hora de comunicar els accidents laborals, en part, gràcies a la tasca de Prevenció que aposta per una major vigilància.

Lipoatròfia

S’ha detectat un nou cas al complex Egara. S’han pres totes les mesures i correccions dels espais i esperem que no hi hagi més casos i es puguin tractar i erradicar els vigents. Properament es farà una recerca activa i es valorarà en un informe la distribució dels espais.

Cadires SSCC

La comissió central ha autoritzat, per fi, la compra de cadires per a la seva renovació. La compra es realitzarà per lots que aniran arribant esglaonadament i es repartiran per grups. Mentrestant, el personal que tingui la cadira obsoleta podrà seguir el canal habitual per a la seva renovació. IAC-CATAC, durant l’avaluació de riscos de serveis centrals, ja vam detectar que les cadires del personal eren massa velles i hem vetllat perquè hi hagués una renovació total de material obsolet.

Torn obert

– L’externalització dels serveis mèdics encara es troba en període de licitació i està prevista l’adjudicació per al 2024. Es tracta d’una mesura urgent, ja que no hi ha disponibilitat de metges del treball i és una carència generalitzada a tots els departaments. L’envergadura del Departament d’Interior, on hi ha Bombers, Agents Rurals, PATL i Mossos, fa que sigui vital aquesta externalització. Des de IAC-CATAC demanem que sigui una mesura temporal i que es segueixi amb la cerca de personal qualificat per no haver d’externalitzar el servei. Aquest és un problema endèmic, que ja es remunta des de la base a les poques ofertes de places MIR que l’estat ofereix cada any. Això, conjuntament amb les retribucions, fa que sigui difícil trobar especialistes. Quedaria la solució de pagar un sou més alt, però això sembla que no és una de les prioritats del Govern… en fi.

– IAC-CATAC demana un reajustament del calendari de TEOCs de la Direcció General d’Agents Rurals, concretament del personal de Torreferrussa, ja que hi ha una barreja de torns que fa que hi hagi probabilitat de trastorns, baixes, etc. Demanem un informe al servei de vigilància de la salut per tal que es pugui corregir i hi hagi una compactació de nits i un ajustament d’hores setmanals per homogeneïtzar aquest calendari i afavorir la conciliació.

– Encara s’està treballant amb les dades constants de temperatura, humitat relativa i CO2 de la sala TEOC de l’edifici 112. Properament es podrà fer un seguiment per veure’n la viabilitat de solucions de la disconformitat tèrmica.

– Pel que fa als trasllats dels armers, el Departament ha contractat una empresa especialitzada per fer-ho. Per tant, cap persona aliena a aquesta empresa ha de fer cap transport. La part social demanem que es faci un recordatori i es comuniqui a les unitats afectades que cap personal de manteniment ha de fer càrrega en el trasllat dels armers.

 

Veure en PDF: CSSL PATL SETEMBRE 23