El 20 de febrer s’ha publicat al DOGC el llistat provisional d’admeses i excloses del concurs oposició d’estabilització de les convocatòries:

Personal Laboral – 700

Personal Àmbit d’Execució Penal – 650

Personal Funcionari – 600

Aquestes resolucions fixen que la publicació dels llistat es trobaran al web habilitat per Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquests llistats, constaran els admesos -annex 1- i exclosos -annex 2-. Els llistats es poden comprovar al tauler de l’aspirant: Portal d’accés de les persones aspirants en els processos de selecció

També s’inicia un període de deu hàbils, que s’inicia el dia 21 de febrer i fins el dilluns 6 de març, per a presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Aquestes s’hauran de tramitar pel portal habilitat a aquest efecte: documents i esmenes relatius a un procés de selecció. Disponible al web de Tràmits de la Generalitat: Presentació d’escrits

Tot el procés es centralitzat a través del web de Funció Pública habilitat per al concurs oposició d’estabilizació.

Pel que fa al cos d’Agents Rurals, està previst que surti el llistat la setmana vinent.

D’altra banda, també s’han publicat a l’e-tauler, els llistats d’admesos i exclosos de les convocatòries de concurs oposició d’estabilització de personal laboral d’alguns departaments:

– Departament Educació: Admeses / Excloses

Departament de Justícia

La resta de departaments s’espera que vagin publicant els llistats aquests dies.

TOTES SOM TREBALLADORES PÚBLIQUES

 

Veure document