EL PERSONAL LABORAL ÉS ESSENCIAL

 

El personal laboral de la DGPEIS som imprescindibles per a la resolució de les emergències on intervé el cos de bombers donant suport les 24h del dia 365 dies l’any perquè  aquest pugui donar el servei que es mereix la ciutadania a la qual ens devem com a treballadores públiques.

 

El 5% del cos de bombers està format per personal laboral: TEOC (Tècnic/a Especialista Operador/a de Control de Bombers), TEMH (Tècnic/a Especialista Manteniment Helicòpter), TESI (Tècnic/a Enregistrament So i Imatge), Conductors, EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal), AOF (Ajudant/a d’Ofici Forestal), Premsa i Emmagatzemadors.

 

El Conveni laboral no disposa de cap regulació específica annexada dirigida al personal dels Serveis d’Extinció, i els seus mecanismes de modificació no són prou àgils com per adaptar-se a les variacions implantades a la operativa.

 

És, per tant, incongruent que continuem sota un VIè conveni administratiu on la particularitat de les nostres tasques no queden cobertes legalment i causen situacions en què la resolució de l’emergència pot quedar desemparada, alhora que ens precaritza laboralment, com ja vam denunciar a les portes del Parlament de Catalunya ara fa tot just un any.

 

Per això és necessària la INTEGRACIÓ al Cos de Bombers JA!!

 

Un clar exemple és quan hi ha una indisposició dintre del lloc de treball causant sota mínims, no hi ha la possibilitat de cobrir perquè no se’ns considera personal essencial sinó personal administratiu.

Les i els representants de IAC-CATAC vam presentar un projecte, seguint tota la jerarquia de comandaments i responsables del Departament de Bombers per resoldre unes mancances històriques fins a arribar als grups parlamentaris. On el dia 1 de març del 2023 es van aprovar per majoria unes esmenes a la Comissió Parlamentària d’Interior, una d’elles que era efectuar els canvis legislatius necessaris per a integrar els i les TEOC al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb una escala específica denominada escala de suport. Una porta d’accés per tot el personal laboral, que és ESSENCIAL.

A data d’avui per part de la DGPEIS i Direcció de Serveis no han donat resposta, així doncs el dia 30 de maig, a 2 dies d’iniciar-se la campanya forestal tot el personal laboral de la DGPEIS es concentrarà per demanar l’INTEGRACIÓ a la Llei de Bombers, com a personal operatiu que som.

Veure en PDF: Cataccrac Personal Laboral Interior