ELS SUBSTITUTS TAMBÉ TENIM DRETS DE LA MATEIXA MANERA QUE TENIM DEURES

Des de IAC-CATAC hem creat un document amb tots els drets que tenen els veterinaris substituts d’Escorxadors que no s’estan complint i els problemes que tenen davant de l’administració.

Ja que ningú els representa i mai saben a qui dirigir-se quan tenen problemes, hem creat un grup d’ajuda per donar-los el que necessiten i escoltar els problemes que tenen dia a dia en els seus llocs de treball.

  • Pagament de Desembre: No es declara l’IRPF i quan es fa la declaració hisenda multa.
  • Pagaments dels mesos d’estiu treballats: Hi ha problemes amb els pagaments quan són dies aleatoris i no reben resposta adequada o es retarden de 2 a 3 mesos en pagar.
  • Curs prevenció de riscos: Els substituts i substitutes no són informats dels riscos dels escorxadors on van a fer substitucions, i moltes vegades només hi van un cop. Si aquell dia hi hagués un incendi, per exemple, en desconeixerien les sortides i el protocol d’evacuació, per posar-ne un exemple.
  • Revisió mèdica anual: Els veterinaris i veterinàries, degut a estar amb contacte constant amb animals, hem de realitzar anualment una revisió mèdica en la que entraran unes analítiques concretes pel tema de malalties, com es ara la Brucel·losis. El personal substitut no realitza aquesta revisió.
  • Horaris: Sempre realitzen els pitjors horaris enlloc de fer l’horari del veterinari/a al que substitueixen. A vegades quan fan un horari diferent de qui estan substituint no cobren la nocturnitat real que han fet sinó el grup al que pertany el titular (per exemple, estan substituint un C2 però fan més del 40% de nocturnitat o treballen un C2, de 1-40% nocturnitat, però el titular és C3 i no cobren nocturnitat).
  • Baixes en caps de setmana: Moltes vegades estan fent substitucions de vacances i se’ls dona de baixa el cap de setmana per no cotitzar.
  • Formacions: Els substituts i substitutes no tenen accés a les formacions que ofereix el servei de salut.

 ESPEREM LES VOSTRES PROPOSTES!

 

Veure en PDF: Infocatac substitucions veterinaris