Divendres 5 de maig de 2023 es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del departament d’Educació. En aquesta reunió ens van informar de diversos punts, com ara que es garantirà cursos de l’àmbit preventiu accessible a tot el personal PAS durant tot l’any. Aquests seran accessible a tot el personal dels edificis de serveis administratius a traves de un curs específic amb el programa ODISEA .

En aquesta reunió es va demanar una sala adequada amb nevera per servei de lactància. Des de IAC-CATAC vam demanar que aquesta petició fos extensiva a tots els edificis administratius.

A la IAC-CATAC existeix preocupació per la recent incorporació de personal subaltern DIL a 29 centres educatius i a tres Serveis Territorials; per això hem demanat informació al respecte de com ha estat aquesta incorporació. Volem que ens aclareixin en quines condicions, si tenen la formació adequada, si son autònoms o necessiten recolzament i si necessiten ser tutelats. També hem demanat que ens aclareixin si s’està fent seguiment d’aquestes incorporacions i si la realitat singular dels centres educatius ha estat tinguda en compte.

Com sempre la resposta del departaments ha estat, si més no, lluny del que entenem adequat:

  • Ens informen que els càrrecs directius han rebut formació relacionada amb aquestes incorporacions, tot i que la formació no garanteix que siguin ells qui facin el seguiment, i és molt possible que vulguin que la tasca la facin els subalterns, cosa que considerem inadmissible.

 

  • Ens informen que s’està fent una avaluació i anàlisis de totes aquestes incorporacions i aviat en tindrem resultats. Considerem que això no son matemàtiques i que aquí l’ordre dels factors si que altera el producte: primer haurien d’haver fet l’estudi i desprès actuar segons els resultats del mateix.

 

En un altre apartat i davant la pregunta de IAC-CATAC, sembla que per fi s’està normalitzant la situació de manca de responsables de riscos laborals en el Serveis Territorials, que portaven anys amb aquestes carències.

També vàrem fer palès que a IAC-CATAC ens preocupa la inseguretat i perill que genera tot el cablejat que hi ha per tot els serveis centrals i continuem insistint en que aquesta qüestió s’ha de resoldre. La resposta que ens donen és que aquest estiu es farà una actuació per corregir el problema.

Des de la IAC-CATAC també vàrem aprofitar per demanar que ens ampliessin informació sobre el “Pla de Confort Marc” anunciat pel departament i el conseller en roda de premsa. Ens van respondre ser conscients de l’emergència climàtica i que hi ha un pla de xoc que va mes enllà del confort i mira de solucionar la problemàtica de la situació climàtica. En aquest pla s’han triat un centenar de centres d’educació especial i llars d’infants, per dotar-les de zones d’espais comuns i de treball amb aire condicionat. També s’està treballant en millorar l’envolupant i els tancaments de 257 centres per tot el territori. La previsió es que aquest projecte estigui acabat en un termini d’entre tres i cinc anys.

Un altra petició per part de IAC-CATAC és que el departament fos rigorós a l’hora de proporcionar material, ja que hem detectat que quan es demana una adaptació de lloc de treball no sempre arriba el material ergonòmic adequat.

Veure en PDF: Cataccrac CSSL Educació