RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

 

Després de les pitjors oposicions de la història de la Generalitat que han culminat en una repetició per incompetència manifesta dels dirigents que les han organitzades, el Govern va decidir anunciar obrir d’ofici una responsabilitat patrimonial de 90€, per danys morals, a totes les persones que consten als llistat d’admesos i exclosos de les convocatòries 600, 643, 650 i 700. Des de l’inici de tot el desgavell provocat als exàmens del 29 d’abril, IAC-CATAC ha estat l’únic sindicat que ha demanat les dimissions dels màxims dirigents de Funció Pública, la Consellera de la Presidència i la Secretària General de Funció Pública, decisió presa per l’assemblea del sindicat. Donant com a fruit el cessament de la Directora General de Funció Pública el passat 2 de maig.

Ara bé, lluny d’estar d’acord amb aquesta indemnització d’ofici del Govern, que pretén apaivagar la tempesta, IAC-CATAC ha presentat al·legacions contra l’anunci de l’Administració d’incoar d’ofici un expedient de Responsabilitat Patrimonial:

 

 

Així també, us informem que teniu l’opció de presentar al·legacions a l’anunci d’iniciació d’ofici de la Responsabilitat Patrimonial per donar garantia jurídica si posteriorment s’han de seguir tràmits de recursos. És important destacar la importància d’iniciar el procés d’al·legacions per donar força als possibles recursos reposició o contenciós que es puguin donar durant el procediment de demanda de responsabilitat patrimonial a l’Administració. A més a més, es podrà adjuntar tota la documentació que es cregui convenient.

 

Un possible model d’al·legacions el podeu descarregar AQUÍ, que podeu adaptar a la vostra conveniència o modificar com considereu i adjuntar els justificants corresponents.

 

A l’anunci l’Administració indica:

 

Els documents que presentin les persones interessades han d’indicar a l’assumpte “Procediment responsabilitat patrimonial concurs-oposició 2023” i els han d’adreçar a l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona

 

Aquestes al·legacions es poden presentar fins el dia 22 de juny, telemàticament o presencialment en tots els punts que estableix la normativa de procediment administratiu.

 

Enllaços d’informació:

 

  • Publicació DOGC

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962314

 

  • Web Funció Pública

 

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/index.html

 

  • Acord d’incoació

 

https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/responsabilitat-patrimonial/acord_d_inici_procediment_responsabilitat_patrimonial_opos-estabilitzacio_CA.pdf

 

Veure en PDF: Cataccrac Al·legacions Responsabilitat Patrimonial