Us informem de la reunió del Comitè de Salut Laboral que es va dur a terme el passat dia 19 de Juny. Recordeu que  podeu trobar tota la informació de prevenció de riscos laborals a la web del CAR, que està actualitzada i pot ajudar a resoldre dubtes.

Després de les ultimes eleccions sindicals la composició del comitè de seguretat i salut laboral queda amb 5 membres de la part social (2 per IAC-CATAC, 1 de UGT, 1 de COCO i 1 de CESIF), 5 membres de la Direcció General (s’incorporen un sotsinspector i una sotsinspectora).

 

VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA SALUT LABORAL

Des de la subdirecció general de prevenció de riscos laborals, es fa un resum de les avaluacions que s’estan realitzant, 2 visites a centres de treball (Alt Penedès i Torreferrussa) i  als grups especials o de suport i tasques d’Agents Major d’ENBIO. D’aquest tema ja se n’ha anat informant a les diferents circulars d’IAC-CTAC.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) ens informa dels accidents/incidents dels primers mesos del 2024: s’han produït 13 accidents i 4 incidents, cap d’ells considerat greu, encara que hagi causat  baixa mèdica. El SPRL recomana que es trametin tots els comunicats per tal de poder fer una bona prevenció a la feina.

Pel que fa a suport psicològic les dades del primer trimestre de  2024 es poden resumir en: 7 casos individuals en seguiment i 13 actuacions de suport psicològic. Pel que fa els casos de gestió de conflictes n’hi ha 6 d’oberts pel tema del clima laboral a col·lectius. Des de Salut es potenciarà la prevenció de la Salut mental de tots els treballadors d’Interior i es realitzaran varies actuacions de les que informaran properament.

Aquest any 2024 els exàmens de salut realitzats són 63 i 117 de pendents, un total de 180.

Des d’IAC-CATAC es demana el motiu del retard de les adaptacions del llocs de treball, el SPRL ens informa que és degut a l’externalització del servei. S’està solucionant i es posaran més mitjans per a que no hi hagi retard. També es demana que s’informi millor al servei extern de la nostra feina. I per últim i, degut al retard, es sol·liciten mesures cautelars quan un agent demani una adaptació, Sembla ser que això no és possible i que s’ha de solucionar el problema del retard.

Tothom qui  tingui algun dubte, consulta o petició  de Salut Laboral ho pot fer al correu: consultasalut.interior@gencat.cat

 

Pel que fa a l’Avaluació de Riscos Psicosocials, l’informe final està redactat i queda pendent de definir els responsables i terminis de les mesures proposades.

 

BASES

Des d’IAC-CATAC es torna a demanar en quin punt es troba el projecte de les bases del CAR per poder fer aportacions. Segons la DG encara no esta a punt, donaran informació a finals de juliol ens informaran.  Continua anant per llarg…

Demanem per les goteres del vestuari de l’àrea bàsica de la Garrotxa, la DG ens diu que  ja s’ha arribat a un acord amb la comunitat de veïns per reparar el terrat i que en breu s’iniciaran les obres. Des d’IAC-CATAC  manifestem  que és una vergonya que es trigui més de 3 anys en arranjar un degoter.

També es pregunta sobre la  normalització de la situació a l’Area Bàsica de l’Alt Urgell després de la deflagració que hi va haver fa casi 6 mesos. La DG respon que l’empresa que ha de fer les tasques només esta pendent d’un tràmit i que en breu es podran fer els treballs de reparació. Des d’IAC-CATAC els fem saber el malestar dels agents per les condicions en què han de treballar i que és inadmissible que es trigui tant en netejar de manera correcta una base i adequar-la per tal que les agents puguin treballar amb condicions. També vam comunicar al comitè que si es tornés a repetir una situació similar a qualsevol base comarcal des d’IAC-CATAC promourem que no s’hagi d’accedir al lloc de treball (article 21 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos) com a mesura de prevenció fins que s’hagi fet la neteja corresponent. Perquè la Llei de Prevenció de Riscos cobreix als treballadors en aquests casos si, com en aquest cas, hi ha un risc evident per la salut.

 

MATERIAL

La DG informa que ja han notificat a CAB de la Cerdanya que les emissores portàtils no són de dotació personal i s’han de deixar a la base per a què els puguin utilitzar tots els Agents. Sobre aquest tema IAC-CATAC hi hem insistit des de fa molt de temps en diverses reunions però sembla que no hi ha hagut voluntat per solucionar la situació. Hem fet constar a la reunió que l’emissora portàtil s’ha de dur SEMPRE segons ve recollit als diferents PNT’s i la instrucció de transmissions. De fet és segurament l’eina fonamental per vetllar per la nostra seguretat, i per tant MAI s’hauria de sortir sense ella. Per tant us informem que teniu tot el dret, i de fet l’obligació, de no sortir de la base comarcal si el Servei no us facilita un Hotel individual per cadascú de vosaltres.

També es comenta que hi ha altres bases que els falten HOTELS pels agents amb pràctiques que s’hi han incorporat recentment. La DG ens comenta que en breu estarà solucionat. La recomanació  és la mateixa que en el punt anterior.

Des de IAC-CATAC s’exposen els següents punts:

·       Reposició ulleres de sol: Es respon que es poden demanar ulleres de sol, si les tenim en mal estat  i que caldrà retornar les velles. Insistim que els que porten ulleres graduades necessiten aquest EPI en condicions i que es doni una bona solució. És un tema recurrent i en el que portem molts dies insistint i continuarem!

·       Es recorda que els pantalons d’estiu son molt gruixuts , i que per les pròximes comandes han de ser més frescos, tema que també ja ha estat tractat amb anterioritat. Continuen sense una resposta clara, tan sols ho tindran en compte.

·       Es demana també que es valori si el calçat pot ser més adequat per caminar, més flexible i tou per protegir genolls i peus. Hi ha molta gent que te adaptacions pel calçat, creiem que seria el moment per plantejar-se un tipus de calçat millor.  Es respon  des de prevenció que es difícil trobar calçats que reuneixin totes les característiques de seguretat i que s’estudiarà.

·       Recordem que hi ha comarques que no han rebut el Kit de protecció de l’estiu. Aprofitem per demanar que aquest kit s’hauria de repartir molt abans, a l’abril, i que es pogués demanar la reposició dels elements que s’hagin gastat per separat.

 

ALTRES

  • Ja es poden demanar les pantalles pels casc en cas de portar ulleres graduades.
  • Es demana que hi hagi reposició de monodosis de gotes oculars per les farmacioles.