catac

ELECCIONS

ELECCIONS SINDICALS GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

IAC-CATAC per uns serveis públics de qualitat

IAC-CATAC som un sindicat de classe que creu que els serveis públics són un dels eixos fonamentals per garantir una societat justa i igualitària. És per això que la base d’uns serveis públics per a la ciutadania passen per unes condicions laborals òptimes.

Els serveis públics mai han de ser un negoci, no es regulen per les lleis del mercat d’optimització i marges de beneficis sinó per una atenció a la ciutadania eficient i en benefici de la societat.

Per tal que això sigui així, cal que les treballadores i treballadors públics tinguin unes condicions i drets laborals òptims i suficients. Des de la IAC CATAC rebutgem les idees neoliberals que pretenen gestionar l’Administració Pública com si d’un negoci es tractés. Les externalitzacions, la temporalitat, la falta de recursos i les polítiques privatitzadores són mals que afecten els serveis públics per tal que aquests estiguin garantits i siguin de qualitat i arribin a totes i tots. Igualment, cal que siguin uns serveis públics forts, estables i sostenibles, amb garanties per als treballadors i treballadores com també per a totes i cadascuna de les persones que viuen al territori català. Des de la nostra organització treballem fortament per tal que això sigui així.