catac

ELECCIONS

ELECCIONS SINDICALS GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

CULTURA I LLENGUA

La IAC-CATAC som un sindicat de Catalunya que defensa els interessos i preserva els drets laborals del personal que treballa al territori. Com a sindicat català, la llengua vehicular que utilitzem en els comunicats és el català. La millor defensa que pot tenir una llengua en minoria és el seu ús, per això des de la IAC-CATAC comuniquem al conjunt de la societat de forma clara i en català.

Qui defensa una llengua, sigui quina sigui, defensa part la humanitat. Les llengües són sens dubte un símbol de la identitat dels pobles, un eix primordial des d’on es construeixen les cultures i les formes de ser, pensar, sentir, estimar…

Són els pobles qui construeixen la cultura i la llengua, per això aquesta és patrimoni propi sobre el que ningú pot prendre decisions, manar sobre l’ús o determinar-ne la prohibició. La llengua és quelcom que neix i creix en llibertat, es cultiva amb l’exercici de la llibertat i és, en temps de repressió, una eina de lluita per recuperar la llibertat.

En aquest sentit, la nostra llengua, el català, com també l’euskera o el gallec, han estat sovint en el punt de mira de les esferes repressives i dictatorials, que han volgut obtenir-ne el control com a puntal de l’exercici cultural i la llibertat delnostre poble. És per això que parlar el català, fer ús de la nostra llengua i defensar-la com a quelcom propi i identitari és un acte combatiu contra aquelles persones que volen sotmetre la diversitat identitària i la riquesa d’un poble a una unicitat grisa, coercitiva i autoritària.

La llengua, en aquest cas, la nostra, el català, és sens dubte un pont entre cultures i un eix fonamental per a la integració de les persones nouvingudes. Defensar la llengua és també promoure-la i ensenyar-la, perquè aquells i aquelles que no la coneixen puguin entendre plenament la nova cultura que les acull i de la qual volem que formin part plenament i, per tant, és indispensable que tinguin ple coneixement i domini de la llengua, perquè aquesta és també una eina de cohesió i que ens iguala alhora.

Com a organitzaciò sindical volem mantenir aquest esperit de lluita i reivindicació de la llengua catalana com a eina igualadora de la societat, i no que el seu ús sigui intencionadament malinterpretat com un elitisme. L’ús del català ha de ser normalitzat a tot arreu i, per començar, cal que l’administració i les entitats amb qui té tracte en donin exemple.

La millor manera de protegir una llengua és utilitzar-la.